Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Trả lời
Nội dung trả lời
Người gởi : Lê Hoàng Kim Âu
Email : Au.lehoangkim@gmail.com
Địa chỉ : xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Điện thoại : 0972043779

Năm 2017 tôi có kê khai đo đại trà cấp đổi đất lúa theo diện thừa kế do ba mẹ tôi đã mất (có gửi kèm văn bản phân chia tài sản thừa kế và các giấy tờ liên quan).
Đến năm 2020 thì có kết từ UBND xã Cô tô là đất tôi thuộc diện thừa kế nên ko được hỗ trợ. Vậy cho hỏi như vậy có đúng ko? Nếu đúng sao lúc đo đại trà, cán bộ sở vẫn nhận hồ sơ của tôi mà không có thông tin gì về việc theo diện của tôi thì ko được hỗ trợ. Cuối cùng bây giờ tôi muốn cấp đổi lại thì phải làm như thế nào ? Có tốn chi phí không?
Sở Tài Nguyên Môi Trường An Giang trả lời như sau : (17/12/2020)

Do bà chưa cung cấp đầy đủ thông tin đã đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (Số tờ bản đồ, số thửa, diện tích) nên chưa đủ điều kiện để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin thêm cho bà được biết:
Hồ sơ đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận đất nông nghiệp được các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, xét duyệt, công khai tại UBND xã trước khi cấp giấy chứng nhận. Đối với hồ sơ thực hiện các quyền tặng cho, thừa kế, nhận chuyển nhượng sẽ được thực hiện như sau:
+ Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận nhưng đã chuyển quyền và lập đầy đủ các thủ tục được công chứng, chứng thực theo quy định (không thay đổi về loại đất - vị trí - ranh giới khu đất so với hiện trạng và không có tranh chấp, lấn chiếm đất đai), sau khi phòng Tài nguyên và Môi trường xét duyệt đủ điều kiện cấp đổi, UBND xã xác nhận vào đơn và chuyển toàn bộ hồ sơ về cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo để người sử dụng đất nộp bản chính Giấy chứng nhận để làm thủ tục chuyển quyền và thủ tục cấp đổi cùng lúc.
+ Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đã chuyển quyền nhưng chưa lập đầy đủ các thủ tục theo quy định, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo cho người dân đang sử dụng đất biết trong thời hạn 03 tháng phải đến Chi nhánh lập đầy đủ các thủ tục chuyển quyền theo quy định.
Do đó, để biết thêm chi tiết, bà có thể liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tri Tôn.
Xin thông tin cho bà được biết./.
Người gởi : Nguyễn Văn Linh
Email :
Địa chỉ : Châu Thành, An Giang
Điện thoại : 0978070586

Cho tôi hỏi. Vào năm 1976 gia đình tôi được nhà nước giao đất để sản xuất gồm đất trồng lúa trên đó là phần đất được cất nhà và khu vườn rồng cây tạp để sử dụng gỗ. Gia đình tôi canh tác ổn định. Đến khi có nghị định về việc chủ nguồn sử dụng đất ở chế độ củ bồi thường thành quả lao động để gia đình tôi giao lại đất sản xuất nông nghiệp . Sau khi hòa giải đền bù gia đình tôi chỉ đồng ý giao lại đất trồng lúa. Riêng còn phần đất đã cất nhà và trồng cây thì gia đình tôi không đồng ý giao lại và phần đất đó được gia đình tôi bồi đắp và sử dụng ổn định cho tới nay. Khi nhà nước tổ chức đo đạc lại đất để cấp quyền sử dụng đất thổ cư lúc đó gia đình tôi đi làm đồng án không có mặt ở nhà phía bên kia không cho đo đạc phần đất của tôi. Vì cuộc sống mưu sinh và hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên gia tình tôi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cho tôi hỏi gia đình tôi muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải làm thủ tục như thế nào ? Mong cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết.
Sở Tài Nguyên Môi Trường An Giang trả lời như sau : (24/11/2020)

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.
Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được quy định tại điều 8, thông tư 24/2014/TT- BTNMT gồm có:
1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
2. Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).
Trình tự thực hiện theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc (không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Trong đó: Bộ phận một cửa huyện là 01 ngày làm việc; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là 11 ngày làm việc; UBND cấp xã là 18 ngày làm việc.
Xin thông tin đến ông/bà!
Người gởi : Bùi Hửu Trung
Email : Trungdhag@gmail.com
Địa chỉ : Phú Bình, Phú Tân, An Giang
Điện thoại : 0866616524

Cho em hỏi: Gia đình em có 2 thửa đất đã được cấp biên nhận quyền sử dụng đất năm 2001. Gia đình đã nhiều lần liên hệ với cán bộ địa chính xã để nhận giấy đất nhưng không được. Sau đó gia đình có làm đơn xin được cấp giấy CNQSDĐ và được cán bộ địa chính xã hướng dẫn hồ sơ. Sau đó gia đình nộp hồ sơ về văn phòng 1 cửa huyện Phú Tân và được bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả cho biết là giấy CNQSDĐ đã có rồi. Gia đình nhận giấy thông báo về liên hệ cán bộ địa chính xã để nhận giấy đất. Gia đình tiếp tục nhận giấy thông báo của văn phòng 1 cửa huyện Phú Tân về liên hệ với cán bộ địa chính xã. Sau đó được cán bộ địa chính xã trả lời là mất giấy rồi. Vậy gia đình em phải liên hệ bộ phận nào để làm lại giấy đất. Em xin chân thành cảm ơn!
Sở Tài Nguyên Môi Trường An Giang trả lời như sau : (13/10/2020)

Trong trường hợp này gia đình thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng đất bị mất và trình tự thực hiện như sau:
1. Người đứng tên trên giấy chứng nhận cần cấp lại đến Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Phú Tân để đề nghị cung cấp thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất (số tờ bản đồ, số thửa đất, số giấy chứng nhận, đối tượng được cấp giấy chứng nhận…). Khi đi mang theo Thông báo của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phú Tân (bộ phận một cửa) đã trả lời đất của gia đình đã có giấy chứng nhận để thuận tiện trong truy tìm hồ sơ và cung cấp thông tin và mang theo chứng minh nhân dân dân và sổ hộ khẩu.
2. Sau khi có phiếu cung cấp thông tin của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Phú Tân đến UBND xã nơi có đất toạc lạc để lập tờ trình về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3. Thực hiện xong tờ trình mất giấy chứng nhận, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện nộp hồ sơ. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, phiếu cung cấp thông tin, tờ trình mất giấy chứng nhận, đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (đơn có chữ ký của đối tượng được cấp giấy hoặc đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để được cung cấp).
Người gởi : Nguyễn Văn Tuấn
Email : ngvantuan677@gmail.com
Địa chỉ : xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Điện thoại : 0965010214

Tôi có đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lúa. Tôi có đi Long Xuyên và có thể nhận giấy tại Sở không, khi đến nhận cần giấy tờ gì. Vì đưa về xã quá lâu.
Sở Tài Nguyên Môi Trường An Giang trả lời như sau : (07/07/2020)

Do ông chưa cung cấp đầy đủ thông tin đã đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (Số tờ bản đồ, số thửa, diện tích) nên chưa đủ điều kiện để trả lời. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin thêm cho ông được biết:
- Người sử dụng đất sau khi đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận đất nông nghiệp, thì được các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, xét duyệt, công khai…Hồ sơ đủ điều kiện cấp đổi sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận.
- Giấy chứng nhận cấp đổi đất nông nghiệp không phát trực tiếp tại Sở, do phải chuyển về phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để sao y lưu trữ, rà soát các thông tin thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).
- Khi đến nhận giấy chứng nhận mới, chủ sử dụng đất cần mang theo biên nhận hồ sơ đã đăng ký, CMND và giấy chứng nhận cũ, trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).
Nếu muốn biết thêm chi tiết, ông có thể liên hệ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tịnh Biên.
Xin thông tin cho ông được biết./.
Người gởi : Lê Văn Long
Email :
Địa chỉ : Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Điện thoại :

Tổ 28, 29 ấp Long Hòa, TT.Chợ Mới, H.Chợ Mới, An Giang là khu dân cư tập trung đông người cao tuổi, trẻ em, người bệnh lâu năm, v.v….. Việc Nhà máy thép miền Tây (có trụ sở tại đây hoạt động vào ban đêm, khoảng 20 giờ đêm đến 6-7 giờ sáng gây độ ồn rất lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc nghỉ ngơi của bà con trong đêm. Làm đời sống người dân bị đảo lộn, gây bức xúc trong Đảng viên và quần chúng nhân dân địa phương. Vậy xin hỏi: trách nhiệm của chính quyền địa phương và Sở TN-MT An Giang trong việc này như thế nào mà để người dân phải chịu khổ hơn 10 năm qua? Và giải pháp cho thời gian tới như thế nào để người dân an tâm và tin tưởng ?
Sở Tài Nguyên Môi Trường An Giang trả lời như sau : (25/05/2020)

Ngày 15/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới và UBND thị trấn Chợ Mới tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy thép Miền Tây. Qua kiểm tra, phát hiện ống dẫn khí thải từ miệng 02 lò nấu thép về công trình xử lý khí thải bị thủng, đứt khớp nối và để đảm bảo thu gom, xử lý triệt để khí thải phát sinh để không gây ảnh hưởng môi trường xung quanh, Sở Tài nguyên và Môi trường ra thông báo yêu cầu Công ty khắc phục tồn tại nêu trên trước ngày 15/5/2020. Đến nay, Công ty đã hoàn thành thay mới đoạn ống dẫn khí thải bị thủng từ miệng lò nấu D và E.
Hiện nay, loại hình sản xuất thép thuộc danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường tại Phụ lục IIa ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và theo Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên đại bàn tỉnh An Giang thì loại hình sản xuất thép thuộc danh mục các dự án bắt buộc bố trí vào khu công nghiệp, cụm nghiệp. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty trong quá trình hoạt động phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các biện pháp thu gom, xử lý khí thải, bụi, nước thải, chất thải rắn theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 143/QĐ-STNMT ngày 04/8/2010 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; cần có định hướng về lộ trình, kế hoạch di dời Nhà máy để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường xung quanh../.
Page 1 of 97 (966 items)
Prev
1
2
3
4
5
6
7
95
96
97
Next
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 51
Lượt truy cập : 3923955
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác