Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
  Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      30/03/2015
  Ngày hiệu lực:         10/04/2015
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  08/2015/QÐ-UBND
  Người ký:                Vương Bình Thạnh
  Tình trạng:             
  Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      26/02/2015
  Ngày hiệu lực:         15/04/2015
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  08/2015/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Thái Lai
  Tình trạng:             
  Lập, thẩm định và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      26/02/2015
  Ngày hiệu lực:         26/02/2015
  Loại văn bản:          Hướng dẫn
  Số hiệu:                  194 /HD-STNMT
  Người ký:                Trần Đặng Đức
  Tình trạng:             
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      14/02/2015
  Ngày hiệu lực:         01/04/2015
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  19/2015/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      14/02/2015
  Ngày hiệu lực:         01/04/2015
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  18/2015/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Phê duyệt Kế hoạch ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại và quản lý loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      13/02/2015
  Ngày hiệu lực:         13/02/2015
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  285/QÐ-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      13/02/2015
  Ngày hiệu lực:         01/04/2015
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  03/2015/TT-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
  Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      13/02/2015
  Ngày hiệu lực:         01/04/2015
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  04/2015/TT-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      27/01/2015
  Ngày hiệu lực:         13/03/2015
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  02/2015/TT-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
  Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      12/01/2015
  Ngày hiệu lực:         22/01/2015
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  01/2015/QÐ-UBND
  Người ký:                Hồ Việt Hiệp
  Tình trạng:             
          
Trang 1/101
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 48
Lượt truy cập : 135874
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 169 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 0763.853709 - 0763.953748 - Fax : 0763.853217
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác