Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      29/05/2015
  Ngày hiệu lực:         09/06/2015
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  14/2015/QÐ-UBND
  Người ký:                Hồ Việt Hiệp
  Tình trạng:             
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      29/05/2015
  Ngày hiệu lực:         07/06/2015
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  15/2015/QÐ-UBND
  Người ký:                Hồ Việt Hiệp
  Tình trạng:             
  Tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản

  Cơ quan ban hành: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      29/05/2015
  Ngày hiệu lực:         29/05/2015
  Loại văn bản:          Chỉ thị
  Số hiệu:                  10/CT-TTg
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      29/05/2015
  Ngày hiệu lực:         15/07/2015
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  27/2015/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Minh Quang
  Tình trạng:             
  Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với hoạt động dầu khí trên biển

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      28/05/2015
  Ngày hiệu lực:         20/07/2015
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  22/2015/TT-BTNMT
  Người ký:                Bùi Cách Tuyến
  Tình trạng:             
  Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      28/05/2015
  Ngày hiệu lực:         15/07/2015
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  26/2015/TT-BTNMT
  Người ký:                Bùi Cách Tuyến
  Tình trạng:             
  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      22/05/2015
  Ngày hiệu lực:         06/07/2015
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  21/2015/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Linh Ngọc
  Tình trạng:             
  Về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      06/05/2015
  Ngày hiệu lực:         01/07/2015
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  43/2015/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Hoạt động đo đạc và bản đồ

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      06/05/2015
  Ngày hiệu lực:         01/07/2015
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  45/2015/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Quản lý chất thải và phế liệu

  Cơ quan ban hành: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      24/04/2015
  Ngày hiệu lực:         15/06/2015
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  38/2015/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
          
Trang 1/103
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 27
Lượt truy cập : 135886
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 169 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 0763.853709 - 0763.953748 - Fax : 0763.853217
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác