Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
  Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      04/12/2017
  Ngày hiệu lực:         05/12/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  53/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      20/11/2017
  Ngày hiệu lực:         21/05/2018
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  48/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Linh Ngọc
  Tình trạng:             
  Giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      07/11/2017
  Ngày hiệu lực:         22/12/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  47/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Võ Tuấn Nhân
  Tình trạng:             
  Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      02/11/2017
  Ngày hiệu lực:         20/12/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  76/2017/QÐ-UBND
  Người ký:                Vương Bình Thạnh
  Tình trạng:             
  Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh an giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      30/10/2017
  Ngày hiệu lực:         17/11/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  75/2017/QÐ-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Định mức kinh tế- kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      23/10/2017
  Ngày hiệu lực:         08/12/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  45/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Linh Ngọc
  Tình trạng:             
  Ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      23/10/2017
  Ngày hiệu lực:         23/10/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  2601/QÐ-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
  Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      23/10/2017
  Ngày hiệu lực:         01/12/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  46/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
  Về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      20/10/2017
  Ngày hiệu lực:         01/11/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  70/2017/QÐ-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      16/10/2017
  Ngày hiệu lực:         30/11/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  38/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Linh Ngọc
  Tình trạng:             
          
Trang 1/134
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 29
Lượt truy cập : 135912
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác