Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      18/07/2017
  Ngày hiệu lực:         10/09/2017
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  84/2017/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Xuân Phúc
  Tình trạng:             
  Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      17/07/2017
  Ngày hiệu lực:         01/09/2017
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  82/2017/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Xuân Phúc
  Tình trạng:             
  Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      10/07/2017
  Ngày hiệu lực:         10/07/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  1667/QÐ-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
  Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      07/07/2017
  Ngày hiệu lực:         07/07/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  2092/QÐ-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      03/07/2017
  Ngày hiệu lực:         20/07/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  33/2017/QÐ-UBND
  Người ký:                Vương Bình Thạnh
  Tình trạng:             
  Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      20/06/2017
  Ngày hiệu lực:         30/06/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  32/2017/QÐ-UBND
  Người ký:                Vương Bình Thạnh
  Tình trạng:             
  Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  Cơ quan ban hành: LUẬT
  Ngày ban hành:      20/06/2017
  Ngày hiệu lực:         01/07/2018
  Loại văn bản:          Luật
  Số hiệu:                  10/2017/QH14
  Người ký:                Nguyễn Thị Kim Ngân
  Tình trạng:             
  Luật chuyển giao công nghệ

  Cơ quan ban hành: LUẬT
  Ngày ban hành:      19/06/2017
  Ngày hiệu lực:         01/07/2018
  Loại văn bản:          Luật
  Số hiệu:                  07/2017/QH14
  Người ký:                Nguyễn Thị Kim Ngân
  Tình trạng:             
  Luật thủy lợi

  Cơ quan ban hành: LUẬT
  Ngày ban hành:      19/06/2017
  Ngày hiệu lực:         01/07/2018
  Loại văn bản:          Luật
  Số hiệu:                  08/2017/QH14
  Người ký:                Nguyễn Thị Kim Ngân
  Tình trạng:             
  Luật du lịch

  Cơ quan ban hành: LUẬT
  Ngày ban hành:      19/06/2017
  Ngày hiệu lực:         01/01/2018
  Loại văn bản:          Luật
  Số hiệu:                  09/2017/QH14
  Người ký:                Nguyễn Thị Kim Ngân
  Tình trạng:             
          
Trang 1/128
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 302
Lượt truy cập : 138774
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.953748
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác