Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
  Về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      06/05/2015
  Ngày hiệu lực:         01/07/2015
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  43/2015/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Hoạt động đo đạc và bản đồ

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      06/05/2015
  Ngày hiệu lực:         01/07/2015
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  45/2015/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Quản lý chất thải và phế liệu

  Cơ quan ban hành: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      24/04/2015
  Ngày hiệu lực:         15/06/2015
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  38/2015/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Về việc tăng cường triển khai thực hiện các quy định về các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      21/04/2015
  Ngày hiệu lực:         30/04/2015
  Loại văn bản:          Chỉ thị
  Số hiệu:                  10/2015/CT-UBND
  Người ký:                Võ Anh Kiệt
  Tình trạng:             
  Quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      16/04/2015
  Ngày hiệu lực:         05/06/2015
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  18/2015/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Thị Phương Hoa
  Tình trạng:             
  Quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      13/04/2015
  Ngày hiệu lực:         01/07/2015
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  35/2015/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo

  Cơ quan ban hành: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      03/04/2015
  Ngày hiệu lực:         01/06/2015
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  11/2015/QÐ-TTg
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      31/03/2015
  Ngày hiệu lực:         01/06/2015
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  11/2015/TT-BTNMT
  Người ký:                Bùi Cách Tuyến
  Tình trạng:             
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      31/03/2015
  Ngày hiệu lực:         01/06/2015
  Loại văn bản:          Chỉ thị
  Số hiệu:                 
  Người ký:               
  Tình trạng:             
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      31/03/2015
  Ngày hiệu lực:         01/06/2015
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  12/2015/TT-BTNMT
  Người ký:                Bùi Cách Tuyến
  Tình trạng:             
          
Trang 1/102
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 46
Lượt truy cập : 136056
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 169 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 0763.853709 - 0763.953748 - Fax : 0763.853217
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác