Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
  Chỉ thị phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      17/10/2014
  Ngày hiệu lực:         27/10/2014
  Loại văn bản:          Chỉ thị
  Số hiệu:                  14/2014/CT-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm-tuyến dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      30/09/2014
  Ngày hiệu lực:         10/10/2014
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  35/2014/QÐ-UBND
  Người ký:                Võ Anh Kiệt
  Tình trạng:             
  Thông tư quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      24/09/2014
  Ngày hiệu lực:         10/11/2014
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  56/2014/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Thái Lai
  Tình trạng:             
  Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường

  Cơ quan ban hành: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      25/08/2014
  Ngày hiệu lực:         25/08/2014
  Loại văn bản:          Chỉ thị
  Số hiệu:                  26/CT-TTg
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      01/08/2014
  Ngày hiệu lực:         16/09/2014
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  44/2014/TT-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
  Chỉ thị việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

  Cơ quan ban hành: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      01/08/2014
  Ngày hiệu lực:         01/08/2014
  Loại văn bản:          Chỉ thị
  Số hiệu:                  21/CT-TTg
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

  Cơ quan ban hành: UBND tỉnh An Giang
  Ngày ban hành:      01/07/2014
  Ngày hiệu lực:         01/07/2014
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  1008/QÐ-UBND
  Người ký:                Hồ Việt Hiệp
  Tình trạng:             
  Thông tư quy định chi tiết về bối thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      30/06/2014
  Ngày hiệu lực:         13/08/2014
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  37/2014/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Mạnh Hiển
  Tình trạng:             
  Quyết định về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2012 - 2015) thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UBND tỉnh An Giang
  Ngày ban hành:      27/06/2014
  Ngày hiệu lực:         27/06/2014
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  984/QÐ-UBND
  Người ký:                Vương Bình Thạnh
  Tình trạng:             
  Quyết định về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2012 - 2015) phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UBND tỉnh An Giang
  Ngày ban hành:      27/06/2014
  Ngày hiệu lực:         27/06/2014
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  985/QÐ-UBND
  Người ký:                Vương Bình Thạnh
  Tình trạng:             
          
Trang 1/98
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 3
Lượt truy cập : 135728
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 169 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 0763.853709 - 0763.953748 - Fax : 0763.853217
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác