Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
  Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      06/01/2017
  Ngày hiệu lực:         03/03/2017
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  01/2017/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Xuân Phúc
  Tình trạng:             
  Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      24/12/2016
  Ngày hiệu lực:         01/01/2017
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  164/2016/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Xuân Phúc
  Tình trạng:             
  Ban hành Quy định về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      23/12/2016
  Ngày hiệu lực:         02/01/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  103/2016/QÐ-UBND
  Người ký:                Lâm Quang Thi
  Tình trạng:             
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      21/12/2016
  Ngày hiệu lực:         01/01/2017
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  163/2016/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Xuân Phúc
  Tình trạng:             
  Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      21/12/2016
  Ngày hiệu lực:         10/02/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  41/2016/TT-BTNMT
  Người ký:                Chu Phạm Ngọc Hiển
  Tình trạng:             
  Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      19/12/2016
  Ngày hiệu lực:         10/02/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  40/2016/TT-BTNMT
  Người ký:                Chu Phạm Ngọc Hiển
  Tình trạng:             
  Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      19/12/2016
  Ngày hiệu lực:         10/02/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  39/2016/TT-BTNMT
  Người ký:                Chu Phạm Ngọc Hiển
  Tình trạng:             
  Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      15/12/2016
  Ngày hiệu lực:         09/02/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  38/2016/TT-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
  Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      15/12/2016
  Ngày hiệu lực:         09/02/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  37/2016/TT-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
  Ban hành quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      15/12/2016
  Ngày hiệu lực:         15/12/2016
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  2888/QÐ-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
          
Trang 1/123
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 33
Lượt truy cập : 136469
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 0763.853709 - 0763.953748
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác