Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      09/03/2017
  Ngày hiệu lực:         19/03/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  09/2017/QÐ-UBND
  Người ký:                Vương Bình Thạnh
  Tình trạng:             
  Ban hành Quy chế quản lý, điều hành trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

  Cơ quan ban hành: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      07/03/2017
  Ngày hiệu lực:         07/03/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  169/QÐ-STNMT
  Người ký:                Trần Đặng Đức
  Tình trạng:             
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/ NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      24/02/2017
  Ngày hiệu lực:         24/02/2017
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  21/2017/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Xuân Phúc
  Tình trạng:             
  Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      13/01/2017
  Ngày hiệu lực:         25/01/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  03/2017/QÐ-UBND
  Người ký:                Nguyễn Thanh Bình
  Tình trạng:             
  Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      09/01/2017
  Ngày hiệu lực:         25/02/2017
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  02/2017/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Xuân Phúc
  Tình trạng:             
  Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      06/01/2017
  Ngày hiệu lực:         03/03/2017
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  01/2017/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Xuân Phúc
  Tình trạng:             
  Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      28/12/2016
  Ngày hiệu lực:         15/02/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  48/2016/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Thị Phương Hoa
  Tình trạng:             
  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      28/12/2016
  Ngày hiệu lực:         15/02/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  47/2016/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Thị Phương Hoa
  Tình trạng:             
  Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      27/12/2016
  Ngày hiệu lực:         10/02/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  46/2016/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Linh Ngọc
  Tình trạng:             
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI CHÍNH
  Ngày ban hành:      26/12/2016
  Ngày hiệu lực:         10/02/2017
  Loại văn bản:          Chỉ thị
  Số hiệu:                  332/2016/TT-BTC
  Người ký:                Nguyễn Hữu Chí
  Tình trạng:             
          
Trang 1/124
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 44
Lượt truy cập : 136357
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 0763.853709 - 0763.953748
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác