Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang.

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      01/09/2017
  Ngày hiệu lực:         11/09/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  58/2017/QÐ-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      01/09/2017
  Ngày hiệu lực:         15/10/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  24/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Võ Tuấn Nhân
  Tình trạng:             
  Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      28/08/2017
  Ngày hiệu lực:         28/08/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  2577/QÐ-UBND
  Người ký:                Vương Bình Thạnh
  Tình trạng:             
  Quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      25/08/2017
  Ngày hiệu lực:         08/09/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  51/2017/QÐ-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      24/08/2017
  Ngày hiệu lực:         24/08/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  2548/QÐ-UBND
  Người ký:                Lâm Quang Thi
  Tình trạng:             
  Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI CHÍNH
  Ngày ban hành:      23/08/2017
  Ngày hiệu lực:         06/10/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  89/2017/TT-BTC
  Người ký:                Huỳnh Quang Hải
  Tình trạng:             
  Công bố danh mục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      23/08/2017
  Ngày hiệu lực:         23/08/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  2541/QÐ-UBND
  Người ký:                Vương Bình Thạnh
  Tình trạng:             
  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định và Bảng giá đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      11/08/2017
  Ngày hiệu lực:         21/08/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  49/2017/QD-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      08/08/2017
  Ngày hiệu lực:         01/10/2017
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  20/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Võ Tuấn Nhân
  Tình trạng:             
  Về việc bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 17, khoản 3, khoản 4 Điều 23 và Điều 25 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      01/08/2017
  Ngày hiệu lực:         11/08/2017
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  45/2017/QÐ-UBND
  Người ký:                Vương Bình Thạnh
  Tình trạng:             
          
Trang 1/132
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 9
Lượt truy cập : 135693
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.953748
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác