Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
  Phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      05/04/2018
  Ngày hiệu lực:         05/04/2018
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  761/QÐ-UBND
  Người ký:                Lâm Quang Thi
  Tình trạng:             
  Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      04/04/2018
  Ngày hiệu lực:         16/04/2018
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  08/2018/QÐ-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020

  Cơ quan ban hành: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      30/01/2018
  Ngày hiệu lực:         30/01/2018
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  153/QÐ-TTg
  Người ký:                Nguyễn Xuân Phúc
  Tình trạng:             
  Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT đến ngày 23/1/2018.

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      23/01/2018
  Ngày hiệu lực:         23/01/2018
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  235/QÐ-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
  Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      29/12/2017
  Ngày hiệu lực:         12/02/2018
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  71/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Trần Quý Kiên
  Tình trạng:             
  Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      29/12/2017
  Ngày hiệu lực:         12/02/2018
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  75/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Trần Quý Kiên
  Tình trạng:             
  Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      29/12/2017
  Ngày hiệu lực:         01/03/2018
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  76/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Võ Tuấn Nhân
  Tình trạng:             
  Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      29/12/2017
  Ngày hiệu lực:         01/03/2018
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  77/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Trần Hồng Hà
  Tình trạng:             
  Quy định về xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      29/12/2017
  Ngày hiệu lực:         12/02/2018
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  72/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Trần Quý Kiên
  Tình trạng:             
  Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      25/12/2017
  Ngày hiệu lực:         08/02/2018
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  67/2017/TT-BTNMT
  Người ký:                Võ Tuấn Nhân
  Tình trạng:             
          
Trang 1/136
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 49
Lượt truy cập : 1932190
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác