Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
  Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      14/02/2015
  Ngày hiệu lực:         01/04/2015
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  18/2015/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Về việc tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      30/12/2014
  Ngày hiệu lực:         30/12/2014
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  3169/QÐ-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Mạnh Hiển
  Tình trạng:             
  Ban hành Quy định và Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      29/12/2014
  Ngày hiệu lực:         09/01/2015
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  45/2014/QÐ-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Quyết định Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

  Cơ quan ban hành: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      19/12/2014
  Ngày hiệu lực:         05/02/2015
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  73/2014/QÐ-TTg
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Thông tư liên tịch 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      26/11/2014
  Ngày hiệu lực:         15/01/2015
  Loại văn bản:          Thông tư liên tịch
  Số hiệu:                  179/2014/TTLT-BTC-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Mạnh Hiển - Trương Chí Trung
  Tình trạng:             
  Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      25/11/2014
  Ngày hiệu lực:         25/11/2014
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  2666/QÐ-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Minh Quang
  Tình trạng:             
  Nghị định quy định về khung giá đất

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      14/11/2014
  Ngày hiệu lực:         29/12/2014
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  104/2014/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      10/11/2014
  Ngày hiệu lực:         25/12/2014
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  102/2014/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Tấn Dũng
  Tình trạng:             
  Chỉ thị phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      17/10/2014
  Ngày hiệu lực:         27/10/2014
  Loại văn bản:          Chỉ thị
  Số hiệu:                  14/2014/CT-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm-tuyến dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      30/09/2014
  Ngày hiệu lực:         10/10/2014
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  35/2014/QÐ-UBND
  Người ký:                Võ Anh Kiệt
  Tình trạng:             
          
Trang 1/99
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 30
Lượt truy cập : 135982
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 169 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 0763.853709 - 0763.953748 - Fax : 0763.853217
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác