Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      28/09/2016
  Ngày hiệu lực:         09/10/2016
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  67/2016/QÐ-UBND
  Người ký:                Nguyễn Thanh Bình
  Tình trạng:             
  Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      20/09/2016
  Ngày hiệu lực:         01/10/2016
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  64/2016/QÐ-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Về việc ban hành Danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      15/09/2016
  Ngày hiệu lực:         15/09/2016
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  2571/QÐ-UBND
  Người ký:                Vương Bình Thạnh
  Tình trạng:             
  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      13/09/2016
  Ngày hiệu lực:         13/09/2016
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  2552/QÐ-UBND
  Người ký:                Vương Bình Thạnh
  Tình trạng:             
  Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      09/09/2016
  Ngày hiệu lực:         25/10/2016
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  24/2016/TT-BTNMT
  Người ký:                Chu Phạm Ngọc Hiển
  Tình trạng:             
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ
  Ngày ban hành:      09/09/2016
  Ngày hiệu lực:         15/11/2016
  Loại văn bản:          Nghị định
  Số hiệu:                  135/2016/NÐ-CP
  Người ký:                Nguyễn Xuân Phúc
  Tình trạng:             
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      25/08/2016
  Ngày hiệu lực:         07/09/2016
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  50/2016/QÐ-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang

  Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  Ngày ban hành:      25/08/2016
  Ngày hiệu lực:         07/09/2016
  Loại văn bản:          Quyết định
  Số hiệu:                  49/2016/QÐ-UBND
  Người ký:                Lê Văn Nưng
  Tình trạng:             
  Quy định về Xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      25/08/2016
  Ngày hiệu lực:         10/10/2016
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  20/2016/TT-BTNMT
  Người ký:                Nguyễn Linh Ngọc
  Tình trạng:             
  Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

  Cơ quan ban hành: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngày ban hành:      24/08/2016
  Ngày hiệu lực:         10/10/2016
  Loại văn bản:          Thông tư
  Số hiệu:                  19/2016/TT-BTNMT
  Người ký:                Võ Tuấn Nhân
  Tình trạng:             
          
Trang 1/118
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 426
Lượt truy cập : 139615
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 0763.853709 - 0763.953748
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác