Đăng ký     Đăng nhập
  • CẦN MUA
  • CẦN BÁN
  • CẦN THUÊ
  • CHO THUÊ
  • THÔNG TIN QUY HOẠCH 
  • KÝ GỬI BĐS
Đăng tin miễn phí
Bán nền đường Thoại Ngọc hầu - phường Mỹ Phước
Diện tích: 313 m2 (5 x 62) Giá:   Thỏa thuận
Loại: Đất ở
Địa chỉ: đường Thoại Ngọc hầu, Khóm Mỹ Lộc, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên
Ngày đăng: 24/11/2020 Lượt xem: 33
Thông tin pháp lý

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin pháp lý thửa đất gồm thông tin: quy hoạch sử dụng đất, tình trạng thế chấp, tình trạng tranh chấp, đơn giá đất theo bảng giá đất tỉnh, số tờ, số thửa, diện tích, loại đất, số GCN, số seri, ngày cấp, cơ quan cấp, nguồn gốc sử dụng đất, sơ đồ kích thước thửa đất.
- Mức phí: Miễn phí

Cần bán nền Khu A-B - Mỹ Phước
Diện tích: 80 m2 (4 x 20) Giá:   1.4 Tỷ
Loại: Đất ở
Địa chỉ: Rạch Tầm bót, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên
Ngày đăng: 25/11/2020 Lượt xem: 13
Thông tin pháp lý

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin pháp lý thửa đất gồm thông tin: quy hoạch sử dụng đất, tình trạng thế chấp, tình trạng tranh chấp, đơn giá đất theo bảng giá đất tỉnh, số tờ, số thửa, diện tích, loại đất, số GCN, số seri, ngày cấp, cơ quan cấp, nguồn gốc sử dụng đất, sơ đồ kích thước thửa đất.
- Mức phí: Miễn phí

Bán Nền gần chợ Mỹ Xuyên (Hẻm Phan Tôn thông qua Trần Khánh Dư)
Diện tích: 81.3 m2 (4 x 21) Giá:   1.56 Tỷ
Loại: Đất ở
Địa chỉ: Hẻm Phan Tôn, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên
Ngày đăng: 24/11/2020 Lượt xem: 22
Thông tin pháp lý

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin pháp lý thửa đất gồm thông tin: quy hoạch sử dụng đất, tình trạng thế chấp, tình trạng tranh chấp, đơn giá đất theo bảng giá đất tỉnh, số tờ, số thửa, diện tích, loại đất, số GCN, số seri, ngày cấp, cơ quan cấp, nguồn gốc sử dụng đất, sơ đồ kích thước thửa đất.
- Mức phí: Miễn phí

Bán nền đường số 1 khu dân cư Lê Chân, Mỹ Quý
Diện tích: 103 m2 (5 x 20) Giá:   1.65 Tỷ
Loại: Đất ở
Địa chỉ: đường số 1, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên
Ngày đăng: 22/11/2020 Lượt xem: 15
Thông tin pháp lý

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin pháp lý thửa đất gồm thông tin: quy hoạch sử dụng đất, tình trạng thế chấp, tình trạng tranh chấp, đơn giá đất theo bảng giá đất tỉnh, số tờ, số thửa, diện tích, loại đất, số GCN, số seri, ngày cấp, cơ quan cấp, nguồn gốc sử dụng đất, sơ đồ kích thước thửa đất.
- Mức phí: Miễn phí

Bán cặp nền Mai Hắc Đế, Sao Mai Bình Khánh 3
Diện tích: 81.6 m2 (4 x 20.4) Giá:   1.52 Tỷ
Loại: Đất ở
Địa chỉ: Mai Hắc Đế, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên
Ngày đăng: 22/11/2020 Lượt xem: 19
Thông tin pháp lý

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin pháp lý thửa đất gồm thông tin: quy hoạch sử dụng đất, tình trạng thế chấp, tình trạng tranh chấp, đơn giá đất theo bảng giá đất tỉnh, số tờ, số thửa, diện tích, loại đất, số GCN, số seri, ngày cấp, cơ quan cấp, nguồn gốc sử dụng đất, sơ đồ kích thước thửa đất.
- Mức phí: Miễn phí

Cần Bán Nền Đường Số 1 Khu Tây Đại Học
Diện tích: 81 m2 (4.5 x 18) Giá:   2.75 Tỷ
Loại: Đất ở
Địa chỉ: Đường Số 1 , Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên
Ngày đăng: 18/11/2020 Lượt xem: 27
Thông tin pháp lý

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin pháp lý thửa đất gồm thông tin: quy hoạch sử dụng đất, tình trạng thế chấp, tình trạng tranh chấp, đơn giá đất theo bảng giá đất tỉnh, số tờ, số thửa, diện tích, loại đất, số GCN, số seri, ngày cấp, cơ quan cấp, nguồn gốc sử dụng đất, sơ đồ kích thước thửa đất.
- Mức phí: Miễn phí

Bán cặp nền đường Lý Bôn - Bình Khánh
Diện tích: 91.1 m2 (4.2 x 21.7) Giá:   1.6 Tỷ
Loại: Đất ở
Địa chỉ: Đường Lý Bôn, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên
Ngày đăng: 18/11/2020 Lượt xem: 12
Thông tin pháp lý

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin pháp lý thửa đất gồm thông tin: quy hoạch sử dụng đất, tình trạng thế chấp, tình trạng tranh chấp, đơn giá đất theo bảng giá đất tỉnh, số tờ, số thửa, diện tích, loại đất, số GCN, số seri, ngày cấp, cơ quan cấp, nguồn gốc sử dụng đất, sơ đồ kích thước thửa đất.
- Mức phí: Miễn phí

Bán cặp nền đường Thục Phán - Sao Mai Bình Khánh 5
Diện tích: 92.5 m2 (5 x 18.5) Giá:   2.5 Tỷ
Loại: Đất ở
Địa chỉ: Đường Thục Phán, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên
Ngày đăng: 17/11/2020 Lượt xem: 15
Thông tin pháp lý

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin pháp lý thửa đất gồm thông tin: quy hoạch sử dụng đất, tình trạng thế chấp, tình trạng tranh chấp, đơn giá đất theo bảng giá đất tỉnh, số tờ, số thửa, diện tích, loại đất, số GCN, số seri, ngày cấp, cơ quan cấp, nguồn gốc sử dụng đất, sơ đồ kích thước thửa đất.
- Mức phí: Miễn phí

Hỏi Thông tin Quy hoạch
Diện tích: 81.3 m2 (4 x 21)  
Loại: Đất ở
Địa chỉ: Hẻm Phan Tôn, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên
Ngày đăng: 16/11/2020 Lượt xem: 28
Thông tin pháp lý

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin pháp lý thửa đất gồm thông tin: quy hoạch sử dụng đất, tình trạng thế chấp, tình trạng tranh chấp, đơn giá đất theo bảng giá đất tỉnh, số tờ, số thửa, diện tích, loại đất, số GCN, số seri, ngày cấp, cơ quan cấp, nguồn gốc sử dụng đất, sơ đồ kích thước thửa đất.
- Mức phí: Miễn phí

Hỏi thông tin quy hoạch
Diện tích: 266 m2  
Loại: Đất ở + Đất vườn
Địa chỉ: Rạch Gòi Bé, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên
Ngày đăng: 16/11/2020 Lượt xem: 19
Thông tin pháp lý

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin pháp lý thửa đất gồm thông tin: quy hoạch sử dụng đất, tình trạng thế chấp, tình trạng tranh chấp, đơn giá đất theo bảng giá đất tỉnh, số tờ, số thửa, diện tích, loại đất, số GCN, số seri, ngày cấp, cơ quan cấp, nguồn gốc sử dụng đất, sơ đồ kích thước thửa đất.
- Mức phí: Miễn phí

TÌM KIẾM
v
v
v
v
v
Tìm kiếm
TIN XEM NHIỀU NHẤT
Bán nhà cấp 4 đường số 4, Tây Khánh 3 - Mỹ Hòa 72
Bán 5 nền Thục Phán Bình Khánh 54
Bán nền cặp rạch ông Mạnh - Khu B4 54
Bán cặp nền Hẻm 6 - Mỹ Xuyên 50
Bán nhà cấp 4 đường Phan Tôn - Mỹ Xuyên 48