Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
DANH SÁCH THAM VẤN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
VÀ BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Tham vấn ĐTM
Báo cáo Đề xuất cấp Giấy phép môi trường
STT
Chủ dự án
Dự án
Ngày
Tập tin
 
 
   
1 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Tri TônDự án "Trường tiểu học Tân Tuyến điểm phụ (Tân Lập)" Ngày lấy ý kiến: 24/03/2023
Ngày hết hạn: 07/04/2023

1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
2 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Tri TônDự án "Trường Trung học cơ sở Lạc Quới" Ngày lấy ý kiến: 17/03/2023
Ngày hết hạn: 31/03/2023

1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
3 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại SơnDự án "Tuyến đường kênh E" Ngày lấy ý kiến: 10/03/2023
Ngày hết hạn: 24/03/2023

1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
4 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An GiangDự án "Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp nghề Châu Đốc" Ngày lấy ý kiến: 03/03/2023

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
5 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực thị xã Tân ChâuDự án “Trường Tiểu học Lê Chánh điểm phụ (Vĩnh Thạnh 1)” Ngày lấy ý kiến: 23/02/2023

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
6 Công ty TNHH MTV 622Dự án "Đầu tư nâng công suất khai thác và chế biến đá xây dựng Đông núi Cô Tô, khu B, thuộc thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang" Ngày lấy ý kiến: 21/02/2023

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
7 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An GiangDự án “Trường THPT Cần Đăng” Ngày lấy ý kiến: 10/02/2023

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
8 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu ThànhDự án Trường mẫu giáo Tân Phú điểm chính (Tân Lợi) Ngày lấy ý kiến: 16/12/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
9 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu ThànhDự án “Trường Tiểu học A Vĩnh An điểm chính (Vĩnh Qưới)” Ngày lấy ý kiến: 15/12/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
10 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực thị xã Tân ChâuDự án “Tuyến dân cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong (giai đoạn 1)” Ngày lấy ý kiến: 15/12/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
11 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An GiangDự án "Tạo quỹ đất và xây dựng cơ sở hạ tầng để bố trí trụ sở cơ quan, đơn vị và tái định cư thuộc khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ" Ngày lấy ý kiến: 30/11/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
12 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu ThànhDự án Trường tiểu học Vĩnh Lợi điểm chính (Hòa Lợi 1) Ngày lấy ý kiến: 15/11/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
13 Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện An PhúDự án “Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 huyện An Phú” Ngày lấy ý kiến: 11/11/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
14 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu ThànhDự án Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hanh Ngày lấy ý kiến: 10/11/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
15 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu ThànhDự án Trường Tiểu học A Tân Phú điểm chính (Tân Thành) Ngày lấy ý kiến: 03/11/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
16 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu PhúDự án Trường Trung học cơ sở Bình Phú Ngày lấy ý kiến: 03/11/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
17 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu PhúDự án Trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây Ngày lấy ý kiến: 03/11/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
18 Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú TânDự án "Trường Mẫu giáo Tân Trung điểm chính (Tân Thạnh)" Ngày lấy ý kiến: 24/10/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
19 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện An PhúDự án “Trường TH và THCS nội trú Khánh An” Ngày lấy ý kiến: 18/10/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
20 Ủy ban nhân dân huyện Tri TônDự án “Cụm Công nghiệp Lương An Trà (giai đoạn 1)” Ngày lấy ý kiến: 18/10/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
21 Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Khu vực Phát triển Đô thị An GiangDự án “Dự án đầu tư xây mới, cải tạo và nâng cấp 42 trạm y tế tuyến xã, tỉnh An Giang” Ngày lấy ý kiến: 10/10/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
22 Công ty Cổ phần May - Diêm Sài GònDự án "Khu đô thị thị trấn An Châu 2" Ngày lấy ý kiến: 26/09/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
23 UBND thị xã Tân ChâuDự án đầu tư san lấp kênh Vĩnh An (đoạn Long Phú - Phú Vĩnh) Ngày lấy ý kiến: 09/09/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
24 Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Chợ MớiDự án Trường THCS Phan Thành Long Ngày lấy ý kiến: 09/09/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
25 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Tịnh BiênDự án “Bố trí ổn định dân cư di dân tự do, biên giới khu vực lộ 20, xã An Nông” Ngày lấy ý kiến: 31/08/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
26 Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Chợ MớiDự án Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ba Ngày lấy ý kiến: 29/08/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
27 Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Chợ MớiDự án Trường tiểu học “A” Hòa Bình điểm chính (An Thuận) Ngày lấy ý kiến: 29/08/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
28 Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Chợ MớiDự án Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tây Ngày lấy ý kiến: 29/08/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
29 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng KNKhu dân cư đường Thi Sách Ngày lấy ý kiến: 29/08/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
30 Ủy ban nhân dân huyện An PhúDự án Công trình Bố trí ổn định dân cư di dân tự do, thiên tai khu vực ấp Thạnh Phú, xã Khánh An Ngày lấy ý kiến: 29/08/2022

Tình trạng: Đã hết thời gian tham vấn
1. Báo cáo đầy đủ
2. Báo cáo tóm tắt
3. Phụ lục kèm theo
Góp ý
Page 1 of 2 (50 items)
Prev
1
2
Next
Rà soát, thực hiện xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
Bàn giao sản phẩm Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện sau khi được phê duyệt
Thông báo mất giấy chứng nhận đã cấp cho của bà Nguyễn Thị Trang
Công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố đơn vị được chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân
Xem thêm>
TIN VIDEO
Thống kê truy cập

Đang truy cập : 225

Lượt truy cập : 4943319

Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác

Chung nhan Tin Nhiem Mang