Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
 
Kết quả tìm kiếm: 733
Phát huy nguồn lực tài nguyên đất đai, góp phần phát triển đất nước

Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, do đó, việc phân bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả cao; bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước luôn là vấn đề xuyên suốt trong hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, trong đó, điều chỉnh quy định về giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Ngày 29/7/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.
Giá đất cụ thể được dùng để làm gì?

Bên cạnh khung giá đất và bảng giá đất thì giá đất cụ thể cũng là một loại giá đất do Nhà nước quy định. Vậy giá đất cụ thể được dùng để làm gì?
An Giang: Ban hành Nghị quyết Quy định về phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua 02 Nghị quyết Quy định (1) mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai và (2) mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
Phân biệt: Đính chính sổ đỏ và đăng ký biến động đất đai

Đính chính sổ đỏ và đăng ký biến động đất đai đều được thực hiện khi người dân đã được cấp sổ đỏ nhưng sau đó có sự thay đổi thông tin trên sổ đỏ. Vậy giữa đính chính sổ đỏ và đăng ký biến động đất đai khác nhau như thế nào?
An Giang: Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất

Ngày 01 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30/06/2022 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000.
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Ngày 30/6/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Ngày 30/06/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, hoàn thiện thể chế về quản lý sử dụng đất đai

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Chọn ngày:    
v
   
 
TIN VIDEO
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 109
Lượt truy cập : 4698195
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác