Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
 
Kết quả tìm kiếm: 615
Công tác truyền thông ngành tài nguyên và môi trường năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh trong công tác tuyên truyền P phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch truyền thông ngành tài nguyên và môi trường để cụ thể hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực của ngành.
Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 29/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BTNMT Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Kế hoạch Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 08/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-BTNMT tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ngành tài nguyên và môi trường.
Hưởng ứng ngày pháp luật việt nam năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-HĐPH ngày 17/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Ban hành Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" của ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 13/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1956/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của ngành tài nguyên và môi trường.
Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 31 tháng 08 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Phát huy hơn nữa vai trò nhạc trưởng trong xây dựng cơ sở dữ liệu ngành TN&MT

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tại cuộc họp trực tuyến nghe Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, sáng 13/8.
Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025

Phát huy kết quả đã đạt được của giai đoạn 2015-2020, tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã được Đảng, Quốc hội và Chính phủ thông qua và các phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và nêu gương, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có những sáng kiến hay, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt... tạo sự lan tỏa sâu rộng, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 03/KH-BTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2021 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 gồm những nội dung như sau:
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Chọn ngày:    
v
   
 
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 66
Lượt truy cập : 4458443
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác