Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Công bố hiện trạng rừng tỉnh An Giang năm 2021
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 22/04/2022
Ngày 23 tháng 3 năm 2022, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh An Giang năm 2021.

Ảnh minh họa: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

Theo đó hiện trạng rừng tỉnh An Giang đến ngày 31/12/2021 cụ thể như sau: Diện tích đất có rừng của tỉnh là 13.860,3 ha, trong đó rừng tự nhiên có diện tích là 1.115,8 ha, rừng trồng có diện tích là 12.744,5 ha. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ độ che phủ toàn tỉnh là 13.076,2 ha, tỷ lệ độ che phủ là 3,7%.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp. Tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh có hiệu quả và đúng quy định.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có rừng giao Ủy ban nhân dân cấp phường, xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về Lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm; cập nhật diễn biến rừng trong năm tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Xem Chi tiết Quyết định tại đây.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 96
Lượt truy cập : 4591758
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác