Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách trong Luật Bảo vệ môi trường khu vực phía Nam
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 28/04/2022
Luật Bảo vệ môi trường (2020) số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường (Luật BVMT), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành Luật BVMT.

Các đại biểu tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang tham dự Hội thảo (Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang)

Để triển khai có hiệu quả các quy định, chính sách mới về bảo vệ môi trường, ngày 31/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách trong Luật BVMT khu vực phía Nam bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng lãnh đạo Tổng cục Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ. Tại khu vực phía Nam có 19 điểm cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự. Tại điểm cầu An Giang, có sự tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Tô Hoàng Môn – Phó Giám đốc Sở chủ trì. Ngoài ra, Sở còn mời các cơ quan, đơn vị liên quan đến thực hiện chính sách pháp luật về môi trường như: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và Phòng Tài nguyên và Môi trường 11 huyện, thị xã, thành phố.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, tại Hội thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phổ biến 05 nội dung lớn trong Luật BVMT và văn bản triển khai Luật gồm: (1) Giới thiệu tổng quan về các quy định của Luật BVMT 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, (2) Phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường; đánh giá tác động môi trường, (3) Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và một số quy định khác về quản lý chất thải, (4) Phân vùng môi trường; nội dung BVMT trong quy hoạch tỉnh và Thanh tra, kiểm tra về BVMT, (5) Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên.

Sau khi kết thúc trình bày, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức giải đáp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai của các địa phương xoay quanh các vấn đề về: hướng dẫn sự phù hợp giữa Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí, môi trường nước mặt cấp tỉnh trong khi Quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt; Khoảng cách an toàn về môi trường của dự án đầu tư; các khó khăn liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính về môi trường như: lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép môi trường, tham vấn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép môi trường,…Thông qua giải đáp, đã phần nào tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của địa phương. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của địa phương để tiếp tục nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Trong Hội thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đưa ra 05 khuyến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật BVMT nhằm triển khai thi hành đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, cụ thể:

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản được giao.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách mới của Luật BVMT, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về môi trường; tăng cường công tác hậu kiểm; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện Luật.

Thực hiện việc rà soát, đánh giá, bảo đảm điều kiện về nguồn lực và nhân lực cần thiết để triển khai thi hành trong đó bao gồm hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; cập nhật, sửa đổi, bổ sung đề án vị trí việc làm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; tổng hợp, đề xuất, bảo đảm bố trí đủ kinh phí để triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần chủ động nghiên cứu Luật và các văn bản hướng dẫn để đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường./.

- Thanh Văn -
 
 
Tin tức gần đây
   Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-05/8/2022)

   Công nhận Danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hóa năm 2021 và đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục (2017-2021)

   Bộ TN&MT Tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI

   Hội phụ nữ sở tài nguyên môi trường tham gia hội thi “Kỹ năng tuyên truyền pháp luật và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ ” lần thứ 3 năm 2022

   Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TIN VIDEO
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 96
Lượt truy cập : 4591736
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác