Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5): Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 06/06/2022
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi công văn 2442/BTNMT-TTTT đề nghị các Bộ, ban hành, đoàn thể trung ương, UBND các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo cho Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 tại Công văn số 516/UBND-KTN ngày 19/5/2022.

Ảnh theo http://dwrm.gov.vn/

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22 tháng 5 năm 2022 được Liên Hợp Quốc (UN) phát động với chủ đề “Building a shared future for all life” - “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống” nhằm hướng đến việc tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 sẽ được thông qua tại phần hai Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc (COP15) vào cuối năm nay; đồng thời, nâng cao tầm quan trọng việc cùng  hành động xây  dựng một  tương lai chung, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên”.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022, tổ chức tập trung vào các nội dung sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giữ gìn và phát huy các tri thức truyền thống, các giống cây trồng, vật nuôi bản địa theo khuyến nghị và hướng dẫn của Ban thư ký Công ước Đa dạng sinh học và Trung ương.

Hai là, lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch, chiến lược, kế hoạch các ngành kinh tế có tác động nhiều đến đa dạng sinh học như: nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch, giao thông, phát triển năng lượng tái tạo; quản lý và sử dụng tài nguyên đất, nhất là các khu vực bảo tồn cần được ưu tiên.

Ba là, tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học theo quy định tại Luật Đa dạng sinh học 2008, Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan. Thực hiện nghiêm Văn bản số 280/UBND-KTN ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bốn là, tăng cường hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di cư tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; Văn bản số 99/UBND-KTN ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã. Kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học như: hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước; phương thức canh tác, khai thác kém bền vững; kiểm soát sinh vật ngoại lai theo Văn bản số 66/UBND-KTN ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường…

Năm là, thực hiện giải pháp phục hồi hệ sinh thái; tăng cường thu thập, hệ thống hóa thông tin về đa dạng sinh học theo thẩm quyền quản lý làm cơ sở triển khai có hiệu quả công tác quản lý đa dạng sinh học theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thông tin Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 tham khảo tại địa chỉ: https://www.cbd.int/biodiversity-day; www.monre.gov.vn

HN
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 14
Lượt truy cập : 4646083
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác