Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2022
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 06/06/2022
Kết quả công bố Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2021 đạt 42,202 điểm, xếp hạng 32/63 tỉnh, thành phố cả nước (giảm 18 bậc so năm 2020), nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình thấp; xếp hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chỉ số PAPI năm 2021 được khảo sát toàn quốc, xây dựng trên nền tảng nghiên cứu định lượng với quy mô phỏng vấn trực tiếp người dân và được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến người dân, với sự tham gia của người dân trong giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền, được thực hiện từ bên ngoài khu vực nhà nước lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.

Kết quả Chỉ số PAPI năm 2021 so với kế hoạch 309KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2021 có 1 chỉ số nội dung (cung ứng dịch vụ công) đạt và 7 chỉ số nội dung không đạt.

Cụ thể, có 2/8 chỉ số nội dung của năm 2021 tăng điểm so với năm 2020. Đó là: Cung ứng dịch vụ công 7,86 điểm, tăng 0,23 điểm, thuộc nhóm trung bình cao (do các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông-Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang, Công ty Điện lực An Giang phối hợp Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện). Quản trị điện tử 2,53 điểm, tăng 0,09 điểm, thuộc nhóm thấp nhất (do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện).

Có 6/8 chỉ số nội dung của năm 2021 giảm điểm so với năm 2020 là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai trong việc ra quyết định ở địa phương; quản trị môi trường; thủ tục hành chính công; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; trách nhiệm giải trình với người dân (do Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các Sở, ban, ngành tỉnh thực hiện).

Để nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2022 cần nhiều giải pháp trọng tâm. Theo Sở Nội vụ An Giang: Các ngành, các cấp tiếp tục tham mưu, đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh. Các Sở, ngành, các địa phương có liên quan tăng cường nghiên cứu, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, những vấn đề người dân chưa hài lòng, nhằm cải thiện các chỉ số nội dung mất điểm, giảm điểm, trong nhóm đạt điểm trung bình thấp và đạt điểm thấp nhất (Công khai trong việc ra quyết định ở địa phương; tham gia của người dân ở cấp cơ sở; trách nhiệm giải trình với người dân; quản trị điện tử). Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát huy các chỉ số nội dung nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao và đạt điểm cao nhất (Cung ứng dịch vụ công; thủ tục hành chính công; quản trị môi trường; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công).

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các thành viên Ban Điều hành Chỉ số PAPI của tỉnh, cùng với các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị phân tích kết quả Chỉ số PAPI cấp tỉnh của tỉnh An Giang năm 2021. Trên cơ sở đó, đánh giá sát thực tế những ưu điểm, nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề nào người dân chưa hài lòng với chính quyền cơ sở của tỉnh. Từ đó đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, duy trì, phát huy các nội dung đạt kết quả tốt. Mục tiêu nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả quản lý hành chính chính nhà nước ở địa phương, nâng cao Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) tỉnh An Giang năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thời gian tới tỉnh sẽ tập trung xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, minh bạch và hiện đại. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước. Bộ máy cơ quan hành chính nhà nước được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung của Chỉ số PAPI để cán bộ, công chức, biết đầy đủ các nội dung, các tiêu chí thành phần của chỉ số PAPI và nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số PAPI đối với sự phát triển bền vững của tỉnh. Cùng với đó, trung nâng cao chỉ số PAPI, từng bước cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ tỉnh đến cơ sở gồm xã, phường, thị trấn. Mục tiêu nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và Chỉ số PAPI của tỉnh./.

Theo https://www.angiang.gov.vn/
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 24
Lượt truy cập : 4646148
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác