Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 24/06/2022
Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 1246/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ảnh minh họa: nguồn internet

Quyết định này phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:

Phụ lục I. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường: 06 thủ tục gồm cấp giấy phép môi trường; cấp đổi giấy phép môi trường; điều chỉnh giấy phép môi trường; cấp lại giấy phép môi trường; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

Phụ lục II. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố: 04 thủ tục gồm cấp Giấy phép môi trường; cấp đổi Giấy phép môi trường; điều chỉnh giấy phép môi trường; cấp lại Giấy phép môi trường.

Phụ lục III. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn: 01 thủ tục là tham vấn trong đánh giá tác động môi trường.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế, bãi bỏ các quy trình nội bộ sau:

1. Thay thế mục II Phụ lục I và Phụ lục II quy định lĩnh vực bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

2. Bãi bỏ Khoản 5 và 6 Phụ lục I quy định lĩnh vực tài nguyên nước ban hành kèm theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Xem Chi tiết tại đây.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 86
Lượt truy cập : 4698134
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác