Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 01/08/2022
Ngày 26/07/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030.

Ảnh minh họa: Hàng ngàn ý tưởng, mô hình khởi nghiệp của Đoàn viên gắn với bảo vệ môi trường (nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/ )

Mục tiêu chung của Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” là nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng cộng sản Việt Nam đề ra.

Những mục tiêu cụ thể của Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”

* Giai đoạn 2022 – 2025:

- Hỗ trợ ít nhất 8.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 1.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hằng năm, 100.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

- Ít nhất 80.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

* Giai đoạn 2026 – 2030:

- Hỗ trợ 12.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 2.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hằng năm, 200.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

- Duy trì và xây dựng 120.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Ảnh minh họa: Xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên (nguồn: Báo điện tử Chính phủ)

Nhiệm vụ và giải pháp

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách phap luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế.

- Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, cụ thể là tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng; hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; hỗ trợ pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như đầu tư phát triển các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp, khai thác nguồn lực quốc tế để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Để hoàn thành những mục tiêu đặt ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên triển khai Chương trình.

Ngành tài nguyên và môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ để chù trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên, các bộ, ngành địa phương liên qua thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình. Phối hợp triển khai hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Cần Thơ

NTU – VPĐKĐĐ
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 88
Lượt truy cập : 4698154
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác