Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 06/07/2021
Vừa qua, Ủy ban nhân dân vừa ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Nguồn ảnh: http://sotttt.angiang.gov.vn/

Theo đó, Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết 2 và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đối với thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:

Phụ lục I. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 thủ tục.

Phụ lục II. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh An Giang: 02 thủ tục.

Phụ lục III. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố: 01 thủ tục.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế mục II Phụ lục 1, mục IV Phụ lục 2, mục IV Phụ lục 3 quy định lĩnh vực tài nguyên nước ban hành kèm theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 40
Lượt truy cập : 4468171
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác