Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Tiếp tục cuộc chiến chống rác thải nhựa
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 30/07/2021
Thời gian qua, TP.HCM và An Giang đã có nhiều hành động hưởng ứng lời kêu gọi cả nước hành động chống rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Tới đây, hai địa phương tiếp tục đề ra các hành động cụ thể chống rác thải nhựa.

TP.HCM sẽ đẩy mạnh việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Ảnh: Theo PLO

Giảm tác hại và tăng cường quản lý, tái chế chất thải nhựa

Tại TP.HCM, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 5-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn TP.HCM.

Đề án chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, hình thành thói quen giảm sử dụng những sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nylon khó phân hủy để thay đổi hành vi, ứng xử có trách nhiệm với môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh hình thức tuyên truyền thông qua tất cả loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, thông tin qua việc phát hành tờ gấp, panô, áp phích, bản tin liên quan đến công tác bảo vệ môi trường gắn với việc phòng chống rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Song song đó, để kiểm soát chất thải nhựa, TP.HCM đã đưa ra kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, TP.HCM đã đưa ra nhiều giải pháp để giảm rác thải nhựa, cụ thể: TP.HCM sẽ đẩy mạnh việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo đúng định hướng, chỉ đạo của UBND TP. Ngoài ra, khuyến khích việc phân loại chất thải tại nguồn đối với chất thải nhựa riêng biệt với các loại chất thải khác. Qua đó giúp cho các hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa thuận lợi hơn, kinh tế hơn.

Bên cạnh đó, TP sẽ rà soát và đánh giá hiện trạng các nguồn thải nhựa phát sinh trên địa bàn, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong việc quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn.

Hoàn thiện cơ chế chính sách

Tại An Giang, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh nhiều kế hoạch, văn bản liên quan triển khai nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Riêng trong năm 2021, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, trong đó lồng ghép nội dung tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu chất thải nhựa.

Toàn tỉnh tiếp tục tổ chức phát động các phong trào “Chống rác thải nhựa” trong hầu hết các ngành, lĩnh vực. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có văn bản và kế hoạch đăng ký với Sở TN&MT về tham gia hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” tại đơn vị. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản tuyên truyền thực hiện bảo vệ môi trường và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” đến cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cùng thực hiện.

Đồng thời, tỉnh tổ chức lồng ghép chủ đề “Chống rác thải nhựa” vào các phong trào, chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới”, “Tháng hành động vì môi trường”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… Tiếp tục các mô hình thiết thực “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, mô hình “Phụ nữ xách giỏ đi chợ” (tặng được 3.493 giỏ xách nhựa), tổ chức nhiều mô hình thu đổi rác thải nhựa lấy quà (thu đổi được khoảng 2 tấn rác thải nhựa).

Thời gian tới, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề cương Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2050 (dự kiến hoàn thành quý III-2021). Sau khi đề án được phê duyệt, Sở TN&MT tiếp tục lập dự án nâng cao tỷ lệ thu gom chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, với các hợp phần: hoàn thiện cơ chế chính sách về phân loại, tái chế rác thải nhựa; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong giảm thiểu rác thải nhựa…Cùng với đó, tiếp tục các phong trào và xã hội hóa thực hiện các biện pháp để thu gom chất thải nhựa trên các sông, rạch, kênh, mương và hồ, ao trong khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch và nơi công cộng.

Dự kiến cuối năm 2021, Sở TN&MT tổng kết việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa, trên cơ sở đó, cùng các ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác quản lý giảm thiểu rác thải nhựa phù hợp với điều kiện của tỉnh thời gian tiếp theo.

Theo Bộ TNMT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 23
Lượt truy cập : 4267278
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác