Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Hướng dẫn quan trắc môi trường phát thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 10/08/2021
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 2414/STNMT-MT ngày 26 tháng 7 năm 2021 về việc hướng dẫn quan trắc môi trường phát thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để thực hiện nội dung về yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục quy định tại Chương VII Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường (gọi tắt là Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT), Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến các đơn vị một số nội dung như sau:

Một là, yêu cầu của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục:

Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục: Việc lắp đặt, vận hành phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật được quy định từ Điều 33 đến Điều 35 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục: Việc lắp đặt, vận hành phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật được quy định từ Điều 36 đến Điều 38 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

Truyền, nhận, quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục tại cơ sở theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

Hai là, về thời gian lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường:

Đối với các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục đã được đầu tư, vận hành trước thời điểm ngày 16/8/2021 nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT phải được nâng cấp, thay thế bởi các thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định. Thời gian thực hiện sau 24 tháng kể từ ngày 16/8/2021.

Đối với các trường hợp thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục nhưng chưa lắp đặt đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện lắp đặt và phải đảm bảo yêu cầu cơ bản, đặc tính kỹ thuật theo quy định của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT; Thời gian hoàn thành và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2021.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 38
Lượt truy cập : 4267402
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác