Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 – 2030
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 15/10/2021
Theo khoản 7 Điều 60 của Luật Tài nguyên nước, ngày 07/102021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 – 2030, theo đó có 19 ao, hồ không được phép san lấp với tổng diện tích là 777,9 ha; có sức chứa khoảng 5.545.780 m3 nước năm trên địa bàn huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn và Long Xuyên.

Ảnh: Hồ Nguyễn Du – Long Xuyên

Quyết định này cũng quy định rõ trách nhiệm các Sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Công bố, niêm yết danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo cho huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan về danh mục các hồ, ao, đầm của địa phương không được san lấp.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trên địa bàn thực hiện, quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp thuộc trách nhiệm của địa phương. Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ báo cáo công tác quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Trình UBND tỉnh điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp cho phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế theo từng giai đoạn.

- Xây dựng quy định quản lý, khai thác, sử dụng đối với các hồ, ao, đầm có giá trị về đa dạng sinh học (ĐDSH), bảo vệ môi trường (BVMT).

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng các quy định về quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp có mục đích sử dụng để cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, cấp nước sản xuất nông nghiệp và PCCC.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án san lấp hồ, ao, đầm bảo vệ đê, kè thuộc danh mục hồ, ao, đầm được san lấp một phần diện tích nằm trong hành lang bảo vệ đê, kè nằm trong hành lang bảo vệ đê, kè do yêu cầu phòng chống lụt bão, thiên tai.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Công bố, niêm yết danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo cho xã, phường, thị trấn, đơn vị liên quan và người dân về danh mục các hồ, ao, đầm của địa phương không được san lấp.

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng phương án, cắm mốc và tổ chức bảo vệ, quản lý theo quy định.

- Phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo định kỳ vào ngày 15/6 và 30/11 hằng năm và đột xuất theo yêu cầu về tình hình quản lý, khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm không được san lấp qua Sở Tài nguyên và Môi trường, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp cho phù hợp với mục đích phát triển kinh tế của địa phương.

4. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý hồ, ao, đầm

- Sử dụng hồ, ao, đầm đúng mục đích và tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp.

- Hồ, ao, đầm trong danh mục không được san lấp được ưu tiên xem xét, xây dựng kè bờ bảo vệ các khu vực dễ bị san lấp, sạt lở; định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ và bờ hồ.

- Kiểm soát chặt chẽ các hành vi lấn chiếm hồ, ao, đầm, xây dựng công trình trái phép, xả nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

- Việc khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm trong danh mục không được san lấp vào các mục đích (vui chơi giải trí, nuôi trồng thủy sản, du lịch...) phải được cấp có thẩm quyền cho phép.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

KSN&BĐKH
 
 
Tin tức gần đây
   Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

   Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

   An Giang: Nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm chủ động quản lý, phòng, chống sạt lở

   Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

   Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 21
Lượt truy cập : 4267518
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác