Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
An Giang tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 15/10/2021
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 556/KH-UBND tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguồn ảnh: Chinhphu.vn

Từ năm 2018, thực hiện lời kêu gọi cả nước hành động chống rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai công tác quản lý, hạn chế sử dụng và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Sau một thời gian thực hiện đã được nhiều kết quả khả quan như: Các Sở, ban ngành tỉnh và các cơ quan địa phương đều chuyển sang sử dụng máy lọc nước, đựng trong chai thuỷ tinh thay thế cho nước uống đóng sẵn bằng chai nhựa; Thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần, nhựa khó phân hủy trong các cuộc hội, họp, tập huấn và các hoạt động hàng ngày của cơ quan, đơn vị bằng những sản phẩm dễ phân hủy, phân hủy sinh học và có thể tái chế như: Túi ni lông dễ phân hủy, bìa sơ mi giấy, tách sứ, bình thủy tinh, bình kim loại và những sản phẩm thân thiện môi trường; Thực hiện và lồng ghép phong trào “Chống rác thải nhựa” vào các phong trào, chuỗi hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường như: “Tháng hành động vì môi trường”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “Ngày môi trường thế giới”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Đoạn đường văn minh đô thị tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam”, “Thùng rác 100 đồng”,…; Thực hiện nhiều mô hình thiết thực như “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, “Phụ nữ xách giỏ đi chợ”, “Thu đổi rác thải nhựa lấy quà”. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như sau: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt (trong đó có chất thải nhựa và túi ni lông) chưa đạt yêu cầu so với mục tiêu đề ra; nhận thức của người dân trong thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt là chất thải nhựa và túi ni lông còn nhiều hạn chế, thói quen sử dụng nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy còn phổ biến, một phần do túi ni lông thân thiện với môi trường có giá thành vẫn còn cao.

Vì vậy, Kế hoạch đề ra nhằm các mục tiêu: Triển khai có hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, hạn chế và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh An Giang theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Chương trình và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt; ý nghĩa của việc thay thế bằng sản phẩm sử dụng nhiều lần, thân thiện với môi trường; Phát hiện, nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm, các mô hình hay về hạn chế sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2025: Sử dụng 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân huỷ; đảm bảo thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên sông, kênh, rạch,…; phấn đấu 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

Theo đó, một số nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra như sau:

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa cho phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương; hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý, hương ước, quy ước nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý chất thải nhựa và bảo vệ môi trường; quy định giảm thiểu sử dụng bao bì bằng chất liệu nhựa đối với dịch vụ giao hàng đồ ăn nhanh; thúc đẩy sử dụng vỏ hộp, bao bì bằng chất liệu tái sử dụng, thân thiện với môi trường.

2. Có giải pháp hạn chế việc đầu tư mới cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy phục vụ cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn quản lý; thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải nhựa và các dự án sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần.

3. Xây dựng kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh; thực hiện đồng bộ các giải pháp phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa cho đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; mở rộng phạm vi thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý.

4. Các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn hạn chế và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; tổ chức thu gom, xử lý chất thải nhựa trôi nổi tại các dòng sông, suối, kênh, rạch, bến phà, khu đất ngập nước,…

5. Bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của địa phương hỗ trợ cho việc thu gom, xử lý chất thải nhựa; xây dựng và triển khai các mô hình hạn chế việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy phù hợp với đặc thù của địa phương; rà soát, thống kê để tăng cường quản lý đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, thúc đẩy việc sử dụng túi ni lông phân hủy sinh học và các sản phẩm thân thiện môi trường trên địa bàn quản lý.

6. Chủ động huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại địa phương; hướng dẫn 4 và tổ chức thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa tại nguồn cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

7. Tổ chức đào tạo, tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhựa cũng như các tổ chức, cá nhân sử dụng, thải bỏ chất thải nhựa; có giải pháp khuyến khích người tiêu dùng mang túi, bao gói khi mua sắm; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong phong trào chống rác thải nhựa hoặc sáng kiến có giá trị về quản lý rác thải nhựa.

8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa; có biện pháp giám sát và xử lý các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích cung cấp miễn phí túi ni lông cho khách hàng; tăng cường các biện pháp về thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; giám sát, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả định kỳ và đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có); Chủ trì tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp cho các giai đoạn tiếp theo. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa cho phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tế của tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu ban hành quy định quản lý, giảm thiểu sử dụng bao bì bằng chất liệu nhựa; thúc đẩy sử dụng vỏ hộp, bao bì bằng chất liệu tái sử dụng, thân thiện với môi trường đối với loại hình dịch vụ giao hàng đồ ăn nhanh. Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa cho đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; mở rộng phạm vi thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý. Xây dựng, triển khai các mô hình về quản lý chất thải từ việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy cho phù hợp với đặc thù của địa phương.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát, thống kê và tăng cường quản lý đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, thúc đẩy việc sử dụng túi ni lông phân hủy sinh học và các sản phẩm thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đào tạo, tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhựa cũng như các tổ chức, cá nhân sử dụng, thải bỏ chất thải nhựa; đề xuất giải pháp khuyến khích người tiêu dùng mang túi, bao gói khi mua sắm; phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu việc khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong phong trào chống rác thải nhựa hoặc sáng kiến có giá trị về quản lý rác thải nhựa. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn; giám sát kết quả thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa các Sở, ban ngành và địa phương.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 40
Lượt truy cập : 4267361
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác