Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
An Giang thực hiện thống kê đất đai năm 2021
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 05/11/2021
Ngày 15/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1165/UBND-KTN về việc tổ chức thực hiện thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Báo Chính phủ

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, hàng năm các tỉnh, thành phố phải thực hiện việc thống kê đất đai định kỳ tính đến ngày 31 tháng 12 và nộp báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 03 năm sau để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Theo Công văn, để chủ động triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc thực hiện thống kê đất đai tại cấp xã, tổng hợp kết quả thống kê đất đai cấp huyện và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 02 năm 2022. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ trì thực hiện thống kê đất quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh và gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi 2 trường trước ngày 16 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp vào kết quả thống kê đất đai các cấp.

Hồ sơ giao nộp kết quả thống kê đất đai các cấp thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018. Riêng đất quốc phòng, đất an ninh thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kết quả thống kê đất đai của cấp huyện và cấp xã; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án thống kê đất đai năm 2021 cấp tỉnh đúng quy định; tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thống kê đất đai năm 2021 tỉnh An Giang trước ngày 01 tháng 3 năm 2022 theo quy định.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 46
Lượt truy cập : 4267468
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác