Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong cơ quan hành chính trực thuộc Sở và viên chức giữ chức vụ quản lý cấp phòng và tương đương trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 23/11/2021
Ngày 3/11/2021, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong cơ quan hành chính trực thuộc Sở và viên chức giữ chức vụ quản lý cấp phòng và tương đương trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ảnh minh họa: Trang TTĐT Công an tỉnh Nghệ An

Theo đó, về điều kiện bổ nhiệm phải đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Về Tiêu chuẩn bổ nhiệm

Một là, về phẩm chất: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lãnh đạo, tổ chức thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí;

Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ quan và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức; có tác phong dân chủ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân; Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học tập, nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Bản thân và gia đình (cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con) gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng.

Hai là, về năng lực: Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn được giao. Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn được giao; Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị; Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội địa phương và của ngành, lĩnh vực;

Có khả năng đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức; tập hợp và phát huy sức mạnh tập thể; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Ba là, về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: phải tốt nghiệp đại học trở lên đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của vị trí việc làm được bổ nhiệm. Đối với trường hợp yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng theo quy định chuyên ngành. Có trình độ lý luận chính trị phù hợp, cụ thể như sau:

+ Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa và tương đương trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Trung cấp lý luận chính trị hoặc Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trở lên.

+ Đối với Trưởng phòng, Trưởng khoa hoặc tương đương trong cơ quan hành chính trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh: Trung cấp lý luận chính trị hoặc Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trở lên.

+ Đối với Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa và tương đương trong cơ quan hành chính trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Cấp phó của Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh; các chức vụ còn lại thuộc đối tượng áp dụng Quy định này: Sơ cấp lý luận chính trị hoặc Giấy xác nhận Sơ cấp lý luận chính trị.

Bốn là, đang giữ ngạch chuyên viên (hoặc chức danh nghề nghiệp hạng III) hoặc tương đương trở lên.

Năm là, có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (đối với trường hợp đã có chương trình bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền ban hành).

Sáu là, kinh nghiệm công tác: Đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương: Đã từng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương tại các ngành, lĩnh vực hoặc vị trí việc làm phù hợp chức danh bổ nhiệm; Đối với chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương: Có ít nhất 03 năm công tác giữ ngạch chuyên viên (chức danh nghề nghiệp hạng III) hoặc tương đương trở lên tại các ngành, lĩnh vực hoặc vị trí việc làm phù hợp chức danh bổ nhiệm.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai Quy định này đến công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện, chỉ đạo thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo theo Quy định này và đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Kiểm tra, xử lý các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đúng quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc; Tổ chức thực hiện chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
   Phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

   Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

   Quy định 37-QĐ/TW: 19 điều đảng viên không được làm mới nhất

   Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 29
Lượt truy cập : 4267302
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác