Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 30/11/2021
Ngày 17/11/2021, Ủy ban nhân dân vừa ban hành Quyết định số 2756/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguồn ảnh: Internet.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính, hướng tới nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.

Đề án nêu rõ, các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm 05 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, với tổng cộng 16 tiêu chí, khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh,

Nội dung 05 tiêu chí bao gồm:

1. Tiếp cận dịch vụ hành chính công: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đủ chỗ ngồi chờ; Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ, tiện nghi.

2. Thủ tục hành chính: Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ, chính xác; Thành phần hồ sơ mà người dân, tổ chức phải nộp đúng quy định; Phí, lệ phí mà người dân, tổ chức phải nộp đúng quy định; Thời hạn giải quyết (tính từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ ra phiếu hẹn đến ngày nhận kết quả) đúng quy định.

3. Công chức giải quyết công việc: Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự, trách nhiệm, thân thiện; Công chức giải đáp đầy đủ các ý kiến của người dân/đại diện tổ chức; Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu; Công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc.

4. Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; Kết quả đúng quy định; Kết quả có thông tin đầy đủ, chính xác.

5. Tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị đúng quy định; Người dân, tổ chức thực hiện việc phản ánh, kiến nghị với với cơ quan có thẩm quyền dễ dàng; Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính tích cực trong tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị; Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị kịp thời, đúng quy định.

Tùy theo điều kiện cụ thể, áp dụng một cách phù hợp hoặc nhiều phương thức điều tra xã hội học sau đây: Phát phiếu điều tra trực tiếp đến người dân, tổ chức; Phỏng vấn trực tiếp dựa trên phiếu điều tra; Khảo sát trực tuyến (qua mạng internet, điện thoại...); Khảo sát qua ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin.

Các tính chỉ số hài lòng:

- Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS):

Trong đó:

+ a: là tổng số câu hỏi hài lòng mà mỗi người phải trả lời trong Phiếu điều tra (Câu 1 của Phụ lục kèm theo Quyết định).

+ bi: là tổng số phương án trả lời “hài lòng” đối với các câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của Phiếu điều tra.

+ n: tổng số người trả lời đối với câu hỏi về mức độ hài lòng.

Sở Nội vụ chủ trì triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ Sở Nội vụ trong triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiên cứu, đóng góp ý kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức, triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng hành chính của tỉnh gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Tổ chức thông tin, tuyên truyền việc triển khai và kết quả đo lường sự hài lòng hành chính. Sử dụng kết quả đo lường sự hài lòng của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018./.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
   Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

   Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

   Cơ cấu lại nền kinh tế với đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

   Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 63
Lượt truy cập : 4458403
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác