Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 30/11/2021
Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 2 như sau:

“13. Web Services: là các chương trình, ứng dụng hoạt động trên nền tảng Web; có thể tương tác, trao đổi dữ liệu qua các giao thức, chuẩn mở như: HTTP/HTTPS, XML, SOAP, RESTful.”.

 2. Bổ sung khoản 19 vào Điều 2 như sau:

“19. API viết tắt của Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng): là các phương thức, giao thức kết nối các ứng dụng khác nhau theo quy ước hoặc tiêu chuẩn nhất định”. 3. Sửa đổi, bổ sung điểm e và điểm i khoản 1 Điều 9 như sau: “e) Hệ thống thông tin báo cáo, tổng hợp dữ liệu động; i) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh An Giang (LGSP);”.

 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 được như sau:

“1. Việc kết nối, liên thông giữa các phần mềm, ứng dụng dùng chung tại khoản 1 Điều 9 Quy chế này với hệ thống thông tin của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác và cơ sở dữ liệu quốc gia được kết nối thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh An Giang (LGSP) đảm bảo phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.”.

5. Bổ sung khoản 3 vào Điều 12 như sau:

“3. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh An Giang (LGSP) xây dựng và cung cấp API phục vụ tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, phần mềm, ứng dụng được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Quy chế này.”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 14 như sau:

“1. Mỗi CBCC-VC của các cơ quan, đơn vị ứng dụng CNTT trong công việc được trang bị một bộ máy tính cá nhân để sử dụng hoặc trang bị máy tính xách tay phục vụ xử lý công việc từ xa theo yêu cầu công việc của cơ quan, đơn vị; cấu hình máy tính được lựa chọn phù hợp với tính chất, yêu cầu của phần mềm ứng dụng phục vụ xử lý công việc. Tiêu chuẩn và định mức sử dụng máy móc, thiết bị theo quy định của pháp luật hiện hành. 4. Mỗi CBCC-VC chuyên trách hoặc phụ trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị được trang bị một bộ máy tính xách tay để linh động xử lý công việc và tập huấn chuyên môn; cấu hình máy tính được lựa chọn phù hợp với tính chất, yêu cầu của phần mềm ứng dụng phục vụ xử lý công việc.”.

7. Bổ sung khoản 6 vào Điều 14 như sau:

“6. Việc đầu tư, thuê, mua sắm các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Điều này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ. Các sản phẩm được đầu tư, thuê, mua sắm phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước và tuân thủ 3 theo quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.”.

8. Bổ sung khoản 13, khoản 14 vào Điều 18 như sau:

“13. Phát triển, mở rộng, nâng cấp Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh An Giang (LGSP) phục vụ việc kết nối, liên thông, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu trong nội bộ tỉnh và với các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. 14. Chủ trì hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế này.”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 11 năm 2021.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
   Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

   Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

   Cơ cấu lại nền kinh tế với đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số

   Phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

   Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 63
Lượt truy cập : 4458401
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác