Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
TIẾN ĐỘ CẤP ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Huyện Châu Phú
Huyện Châu Phú
Xã Đào Hữu Cảnh
Xã Đào Hữu Cảnh
Thời gian đo đạc: Từ 14/2/2021 đến 11/3/2021
Thời gian đăng ký: Dự kiến từ 12/2022 đến 03/2023
Thời gian phát giấy: Từ 15/11/2021 đến 24/12/2021
Đính kèm: Tải về
Xã Ô Long Vĩ
Xã Ô Long Vĩ
Thời gian đo đạc: Từ 20/12/2021 đến 31/12/2021
Thời gian đăng ký: Từ 11/10/2021 đến 17/12/2021
Thời gian phát giấy: Dự kiến từ 8/2022 đến 12/2022
Đính kèm: Tải về
Xã Mỹ Đức
Xã Mỹ Đức
Thời gian đo đạc: Từ 5/2020 đến 8/2020
Thời gian đăng ký: Từ 10/2020 đến 8/2021
Thời gian phát giấy: Dự kiến từ 10/2020 đến 8/2021
Đính kèm: Tải về
Xã Bình Phú
Xã Bình Phú
Thời gian đo đạc: Từ 5/2019 đến 8/2020
Thời gian đăng ký: Từ 15/10/2020 đến 01/02/2021
Thời gian phát giấy: Từ tháng 8 đến tháng 12/2021
Đính kèm: Tải về
Huyện An Phú
Huyện An Phú
Xã Vĩnh Hậu
Xã Vĩnh Hậu
Thời gian đo đạc: Từ 01/2022 đến 02/2022
Thời gian đăng ký: Dự kiến từ 6/12/2021 đến 21/12/2021
Thời gian phát giấy: Từ 11/2022 đến 01/2022
Đính kèm: Tải về
Xã Quốc Thái
Xã Quốc Thái
Thời gian đo đạc: Từ 1/2022 đến 2/2022
Thời gian đăng ký: Từ 6/12/2021 đến 7/01/2022
Thời gian phát giấy: Dự kiến từ 11/2021 đến 01/2022
Đính kèm: Tải về
Xã Phước Hưng
Xã Phước Hưng
Thời gian đo đạc: Từ 7/2022 đến 8/2022
Thời gian đăng ký: Từ 5/2022 đến 6/2022
Thời gian phát giấy: Dự kiến từ 03/2023 đến 05/2023
Đính kèm: Tải về
Huyện Chợ Mới
Huyện Chợ Mới
Xã Bình Phước Xuân
Xã Bình Phước Xuân
Thời gian đo đạc: Từ 14/2/2021 đến 11/3/2021
Thời gian đăng ký: Từ 15/11/2021 đến 14/12/2021
Thời gian phát giấy: Dự kiến từ 12/2022 đến 03/2023
Đính kèm: Tải về
Xã Tấn Mỹ
Xã Tấn Mỹ
Thời gian đo đạc: Từ 01/2021 đến 02/2021
Thời gian đăng ký: Từ 12/2021 đến 01/2022
Thời gian phát giấy: Dự kiến từ 12/2022 đến 02/2023
Đính kèm: Tải về
Xã Mỹ Hiệp
Xã Mỹ Hiệp
Thời gian đo đạc: Từ 15/5/2020 đến 9/2020
Thời gian đăng ký: Từ 11/2020 đến 8/2021
Thời gian phát giấy: Dự kiến từ 11/2020 đến 8/2021
Đính kèm: Tải về
TIN VIDEO
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 91
Lượt truy cập : 4698082
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác