DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
       
TT Tên dự án cần tạo quỹ đất  Huyện Quy mô tạo quỹ đất (ha)   Kinh phí tạo quỹ đất (tỷ đồng) 
1 Cụm Công nghiệp Bình Đức Long Xuyên 20.0 50
2 Cụm công nghiệp Hòa Bình Chợ Mới  25.0 80
3 Cụm Công nghiệp Mỹ Phú Châu Phú 50.0 100
  Tổng cộng   95.0 230
0919 952 278
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.953748 - Fax : 02963.853217
Email : hotrodoanhnghiep.sotnmtag@gmail.com