Giới thiệu địa điểm đầu tư

1. Tiếp nhận yêu cầu từ doanh nghiệp: Doanh nghiệp liên hệ để được hỗ trợ giới thiệu địa điểm đầu tư thông qua kênh sau:

- Liên hệ trược tiếp Bộ phận hỗ trợ Doanh nghiệp thông qua số điện thoại 0919.952.278 hoặc gửi Email: hotrodoanhnghiep.sotnmtag@gmail.com.

- Có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 837, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

2. Yêu cầu cung cấp thông tin: Đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin: giới thiệu về doanh nghiệp; ý tưởng đầu tư; loại hình đầu tư; quy mô, địa điểm; chi phí tạo quỹ đất, thời gian thực hiện; các tiêu chí lựa chọn vị trí thuận lợi về giao thông, gắn vùng nguyên liệu sản xuất,... và cung cấp các giấy tờ liên quan đến pháp nhân của doanh nghiệp, pháp lý của dự án.

3. Xử lý đề nghị của doanh nghiệp:

a) Trường hợp doanh nghiệp chưa xác định được địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát, giới thiệu doanh nghiệp các danh mục dự án kêu gọi đầu tư; các khu đất công trên địa bàn tỉnh; các khu đất quy hoạch sử dụng đất đảm bảo quy mô, tiêu chí lựa chọn vị trí của doanh nghiệp.

b) Trường hợp doanh nghiệp đã dự kiến được địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ rà soát, đối chiếu quy hoạch sử dụng đất.

- Trường hợp địa điểm, quy mô đầu tư dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được duyệt, đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ môi trường thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh chấp thuận địa điểm, quy mô dự án.

- Trường hợp địa điểm, quy mô đầu tư dự án không phù hợp quy hoạch sử dụng đất được duyệt nhưng dự án đầu tư vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, không tác động xấu đến môi trường thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét trình UBND tỉnh quyết định từng trường hợp cụ thể.

c) Sau khi được UBND tỉnh thống nhất địa điểm, quy mô tạo quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ ký hợp đồng dịch vụ tạo quỹ đất với doanh nghiệp để thực hiện tạo quỹ đất và có cam kết thời hạn bàn giao quỹ đất cho doanh nghiệp để triển khai các dự án.

Trường hợp doanh nghiệp doanh nghiệp chưa thống nhất địa điểm thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ rà soát, giới thiệu doanh nghiệp địa điểm khác phù hợp.

0919 952 278
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.953748 - Fax : 02963.853217
Email : hotrodoanhnghiep.sotnmtag@gmail.com