DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ
LĨNH VỰC DU LỊCH
       
TT Tên dự án cần tạo quỹ đất  Huyện Quy mô tạo quỹ đất (ha)   Kinh phí tạo quỹ đất (tỷ đồng) 
1 Dự án Du lịch Cồn Phó Ba Long Xuyên 80.0 310
2 Bến tàu đón khách du lịch  Long Xuyên  0.2 10
  Tổng cộng   80.2 320
0919 952 278
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.953748 - Fax : 02963.853217
Email : hotrodoanhnghiep.sotnmtag@gmail.com