Khái toán chi phí tạo quỹ đất, nghĩa vụ tài chính

1. Tiếp nhận yêu cầu từ doanh nghiệp: Doanh nghiệp liên hệ để được hỗ trợ khái toán chi phí tạo quỹ đất, nghĩa vụ tài chính thông qua kênh sau:

- Liên hệ trược tiếp Bộ phận hỗ trợ Doanh nghiệp thông qua số điện thoại 0919.952.278 hoặc gửi Email: hotrodoanhnghiep.sotnmtag@gmail.com.

- Có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 837, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

2. Yêu cầu cung cấp thông tin: Đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin: loại hình dự án; mục đích sử dụng đất; vị trí, quy mô dự án; cung cấp bản đồ dự án và các văn bản pháp lý về dự án đầu tư.

3. Xử lý đề nghị của doanh nghiệp:

Sau khi tiếp nhận đề nghị của doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp các ngành có liên quan thực hiện khái toán chi phí tạo quỹ đất, xác định nghĩa vụ tài chính khu đất, sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho doanh nghiệp được biết.

Lưu ý: Việc khái toán chi phí tạo quỹ đất, xác định nghĩa vụ tài chính này chỉ mang tính chất tham khảo để doanh nghiệp xây dựng phương án đầu tư dự án cho phù hợp. Chi phí tạo quỹ đất, xác định nghĩa vụ tài chính sẽ được xác định tại thời điểm thực hiện dự án.

0919 952 278
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.953748 - Fax : 02963.853217
Email : hotrodoanhnghiep.sotnmtag@gmail.com