Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

 

 

Nội dung

Văn bản

Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh.

Lĩnh vực

Các dự án nông nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND, gồm có các dự án sau:

1. Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu.

2. Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến. Xây dựng cánh đồng lớn.

3. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tập trung.

4. Sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản.

5. Ứng dụng công nghệ sinh học; công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản.

6. Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học.

7. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu (trừ cơ sở xay xát, lau bóng gạo).

8. Sản xuất bột giấy, giấy, bìa, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nông, lâm sản.

9. Sản xuất thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

10. Sản xuất hàng thủ công; sản phẩm văn hóa, dân tộc truyền thống.

11. Xây dựng hệ thống cấp nước sạch, thoát nước.

12. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung, công nghiệp.

13. Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn.

14. Xây dựng chợ nông thôn; xây dựng ký túc xá công nhân ở nông thôn.

15. Sản xuất máy, thiết bị, chất phụ gia, phụ trợ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, máy chế biến thực phẩm.

16. Dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y ở vùng nông thôn.

17. Dịch vụ tư vấn đầu tư, khoa học, kỹ thuật về sản xuất nông, lâm, thủy sản ở vùng nông thôn.

18. Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 về Phê duyệt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, gồm:

- Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, an toàn và hiệu quả cao áp dụng quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), VietGAP, tập trung vào các loại cây lương thực, cây thực phẩm, cây ăn quả và cây công nghiệp.

- Sản xuất rau an toàn, hoa cao cấp trong nhà lưới, nhà kính.

- Nhân giống và sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu quy mô tập trung.

- Sản xuất và ứng dụng các chế phẩm sinh học, các bộ kít chẩn đoán bệnh, các loại phân bón thế hệ mới trong trồng trọt và bảo vệ cây trồng nông nghiệp.

- Sản xuất và ứng dụng các chế phẩm sinh học, các loại thức ăn chăn nuôi, vắc-xin, bộ kít mới trong chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh.

- Nuôi thâm canh, siêu thâm canh, tự động kiểm soát và xử lý môi trường bằng các công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng một số loài thủy sản.

- Sản xuất thức ăn, các loại thuốc phòng trị bệnh thủy sản, sản xuất các bộ kít chẩn đoán nhanh bệnh trên các đối tượng nuôi thủy sản.

- Sản xuất vật liệu mới, thiết bị và thi công các công trình thủy lợi;

- Xây dựng và mở rộng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho một số loại cây trồng nông, lâm nghiệp.

- Xây dựng và phát triển các cơ sở tự động hoặc bán tự động trong trồng trọt (nhân giống và sản xuất rau, hoa), chăn nuôi (lợn, gà, bò), thủy sản (sản xuất giống và nuôi thâm canh cá, tôm).

Chính sách ưu đãi

Ưu đãi về đất đai

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm: thị xã Tân Châu và các huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn gồm: thành phố Châu Đốc và các huyện Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú

Địa bàn thành phố Long Xuyên

Đối với tiền sử dụng đất

- Được miễn tiền sử dụng đất.

Đối với tiền sử dụng đất

- Được giảm 70% tiền sử dụng đất.

Đối với tiền sử dụng đất

- Dự án thực hiện tại địa bàn các xã thuộc thành phố Long Xuyên: được giảm 50% tiền sử dụng đất.

- Dự án thực hiện tại địa bàn các phường thuộc thành phố Long Xuyên không có chính sách miễn giảm.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP).

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động;

- Miễn tiền thuê đất đối với diện tích xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Dự án nằm trong quy hoạch của tỉnh được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

 

 

Hỗ trợ thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân:

Nếu nhà đầu tư thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư thì được hỗ trợ 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định về đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong 5 năm đầu tiên kể từ khi hoàn thành xây dựng cơ bản.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP).

- Được áp dụng mức giá thấp nhất của các loại đất tương ứng trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành;

- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày dự

 án hoàn thành đi vào hoạt động;

- Miễn tiền thuê đất đối với diện tích xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.

Hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Dự án nằm trong quy hoạch của tỉnh được giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Hỗ trợ thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân: không có chính sách hỗ trợ.

 

 

 

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Dự án thực hiện tại địa bàn các xã thuộc thành phố Long Xuyên:

+ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP).

+ Được áp dụng mức giá thấp nhất của các loại đất tương ứng trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành;

+ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm

 đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động;

+ Miễn tiền thuê đất đối với diện tích xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.

- Dự án thực hiện tại địa bàn các phường thuộc thành phố Long Xuyên:

+ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP).

Hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất: không có chính sách hỗ trợ.

Hỗ trợ thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân: không có chính sách hỗ trợ.

 

Ưu đãi khác

Tùy theo tính chất, quy mô dự án sẽ được hỗ trợ:

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ.

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải, mua thiết bị.

- Hỗ trợ xây dựng đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án.

- Hỗ trợ chi phí nhập giống đối với cơ sở chăn nuôi gia súc.

- Hỗ trợ xây dựng đồng ruộng, cây giống đối với nhà đầu tư có dự án trồng cây dược liệu.

- Hỗ trợ vốn vay.

- Bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất đầu tư.

 

0919 952 278
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.953748 - Fax : 02963.853217
Email : hotrodoanhnghiep.sotnmtag@gmail.com