STT
Số VB
Văn bản
1
Số VB: 2559/QÐ-UBND
Ban hành: 15/10/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Đề án khung pháp lý thuê lại đất của người dân để thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh An Giang
Tải văn bản
2
Số VB: 33/2018/QÐ-UBND
Ban hành: 09/10/2018
Hiệu lực: 20/10/2018
Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
Tải văn bản
3
Số VB: 04/2017/QH14
Ban hành: 12/06/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tải văn bản
4
Số VB: 20/CT-TTg
Ban hành: 17/05/2017
Hiệu lực: 17/05/2017
Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
Tải văn bản
0919 952 278
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.953748 - Fax : 02963.853217
Email : hotrodoanhnghiep.sotnmtag@gmail.com