Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"

* Hiện trạng sử dụng đất đai

Kết quả thống kê đất đai tỉnh An Giang năm 2022, hiện trạng sử dụng đất đai tỉnh như sau:

Tổng diện tích đất tự nhiên: 353.683,2 ha - 100%

+ Đất nông nghiệp: 295.927,4 ha (chiếm tỷ lệ 83,7%)

+ Đất phi nông nghiệp: 56.116,2 ha (chiếm tỷ lệ 15,9 %)

+ Đất chưa sử dụng: 1.639,6 ha (chiếm tỷ lệ 0,5 %)

* Tình hình quản lý

Đất sản xuất nông nghiệp

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 278.423,3 ha chiếm tỷ lệ 78,7% diện tích tự nhiên. Tập trung nhiều ở các huyện Tri Tôn (46.610,6 ha), Thoại Sơn(40.437,9 ha), Châu Phú (37.455,9 ha), Tịnh Biên (25.890,7 ha), Châu Thành (29.773,4 ha), Chợ Mới (27.084,2 ha). Trong đó:

- Đất trồng lúa là 241.984,6 ha chiếm tỷ lệ 86,9 % diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

- Đất trồng cây hàng năm khác là 11.180,4 ha chiếm tỷ lệ 4,0 % diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

- Đất trồng cây lâu năm là 25.258,4 ha chiếm tỷ lệ 9,1 % diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Đất lâm nghiệp

Diện tích đất lâm nghiệp là 11.595,1 ha chiếm tỷ lệ 3,3 % diện tích tự nhiên. Tập trung ở các huyện Tri Tôn (6.437,5 ha), Tịnh Biên (4.752,0 ha), Châu Đốc (222,7 ha), Thoại Sơn (182,9 ha). Trong đó:

- Đất rừng sản xuất là 2.298,2 ha tập trung chủ yếu tại huyện Tri Tôn (khu rừng tràm Bình Minh, rừng tràm Tỉnh đội, khu thuộc xã Lương An Trà, xã Vĩnh Phước), Tịnh Biên (xã Nhơn Hưng), Châu Đốc (xã Vĩnh Tế).

- Đất rừng phòng hộ là 8.011,2 ha tập trung chủ yếu tại vùng đồi núi của các huyện Tri Tôn (khu Núi Dài, Núi Tượng, Núi Nam Qui…), Tịnh Biên (Núi Cấm, núi Phú Cường, núi Dài Năm Giếng, núi Ông Két), Thoại Sơn (khu Núi Sập) và thành phố Châu Đốc (thuộc xã Vĩnh Châu).

- Đất rừng đặc dụng là 1.285,7 ha thuộc huyện Tri Tôn (khu rừng tràm Lâm trường Bưu Điện, khu vực đồi Tức Dụp), khu vực Núi Sam thuộc thành phố Châu Đốc, khu rừng tràm Trà Sư thuộc huyện Tịnh Biên, Thoại Sơn (khu núi Ba Thê, Núi Nhỏ).

Đất nuôi trồng thủy sản

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 5.568,7 ha chiếm tỷ lệ 1,6 % diện tích tự nhiên. Tập trung nhiều ở các huyện Châu Phú (1.670,0 ha), Phú Tân (677,4 ha), Chợ Mới (577,2 ha), Long Xuyên (570,0 ha), Thoại Sơn (513,4 ha), Tân Châu (447,0 ha). Phần lớn diện tích đất nuôi trồng thủy sản là diện tích nuôi cá tra, cá basa, cá lóc, tôm… đây là thế mạnh về nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đất nông nghiệp khác

Diện tích đất nông nghiệp khác là 340,3 ha chiếm tỷ lệ 0,1 % tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Tập trung nhiều ở các huyện Tri Tôn (164,4 ha), Thoại Sơn (111,3 ha), Châu Thành (47,6 ha), Tịnh Biên (10,6 ha) và thành phố Châu Đốc (4,3 ha).

Đất ở

Diện tích đất ở là 14.052,8 ha chiếm tỷ lệ 25,0 % đất phi nông nghiệp, tập trung nhiều ở các huyện Chợ Mới (2.641,8 ha), Châu Phú (1.400,9 ha), Thoại Sơn (1.325,3 ha), Long Xuyên (1.271,8 ha), Châu Thành (1.248,5 ha), Tri Tôn (1.212,7 ha). Trong đó:

Đất ở đô thị là 3.509,7 ha tập trung tại các phường, thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố. Đất ở nông thôn là 10.543,1 ha đất ở nông thôn tập trung nhiều tại trung tâm xã, các khu dân cư tập trung, ven các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy lợi và rải rác trong các khu vực sản xuất nông nghiệp.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 1.662,8 ha. Trong đó:

+ Đất khu, cụm công nghiệp là 330,7 ha, tập trung nhiều tại các huyện Châu Thành, Châu Phú, thành phố Long Xuyên,... Hiện nay, một số khu, cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy tương đối thấp, qua đó cho thấy chính sách thu hút đầu tư vào các khu sản xuất tập trung chưa thật sự phát huy hiệu quả. + Đất thương mại dịch vụ là 297,8 ha là các cơ sở mua bán kinh doanh trên địa bàn tỉnh như: Trung tâm thương mại, trạm xăng dầu, ...

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 749,6 ha. Hiện nay các cơ sở này chủ yếu nằm trong các khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường dân cư. + Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 102,2 ha tập trung ở huyện Tri Tôn (101,3 ha) và một phần nhỏ ở (Thoại Sơn 0,9 ha). Chủ yếu là các bãi khai thác đá.

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 182,5 ha chủ yếu ở Chợ Mới (122,3 ha), Châu Thành (40,1 ha), Tịnh Biên (9 ha), An Phú (6,4 ha). - Đất có mục đích công cộng là 21.727,1 ha chiếm tỷ lệ 85,4 % diện tích đất chuyên dùng, chủ yếu là đất giao thông, thủy lợi phân bố khắp trên các địa bàn trong tỉnh.

+ Đất giao thông với diện tích 10.053,0 ha chiếm tỷ lệ 46,3 % diện tích đất công cộng. Trên địa bàn tỉnh ngoài các bến xe chính còn có hệ thống giao thông rộng khắp gồm: Quốc lộ 91, tuyến N1, .. cùng với hệ thống đường tỉnh lộ, huyện lộ góp phần kết nối các vùng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

+ Đất thủy lợi với diện tích 11.093,0 ha chiếm tỷ lệ 51,1% diện tích đất công cộng gồm các tuyến kênh chính cấp 1 cấp 2 bên cạnh hệ thống kênh rạch phủ rộng khắp, góp phần quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, lưu thông sinh hoạt, phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa với diện tích 45,3 ha chiếm tỷ lệ 0,2 % diện tích đất công cộng gồm: Khu di tích Óc Eo, khu căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc, khu lưu niệm Bác Tôn, khu Giồng Trà Dên, khu Đồi Tức Dụp.... + Đất sinh hoạt cộng đồng: toàn tỉnh có 2,4 ha chủ yếu là các trung tâm văn hóa ở xã và điểm sinh hoạt văn hóa ở các khóm, ấp của người dân. + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng với diện tích 79,7 ha chiếm tỷ lệ 0,4 % diện tích đất công cộng chủ yếu là các công viên cây xanh trong các khu đô thị, khu dân cư.

+ Đất công trình năng lượng với diện tích 279,5 ha chiếm tỷ lệ 1,3 % diện tích đất công cộng là dự án năng lượng mặt trời, các trạm biến áp, biến thế, các trụ sở điện lực, trụ truyền tải điện năng.

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông với diện tích 11,0 ha chủ yếu là các trụ sở bưu chính viễn thông ở các cấp xã, huyện, tỉnh.

+ Đất chợ với diện tích 78,5 ha chiếm tỷ lệ 0,4 % diện tích đất công cộng chủ yếu là các chợ xã, huyện, tỉnh và số ít chợ của doanh nghiệp thành lập như chợ Sao Mai.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải với diện tích 84,6 ha chiếm tỷ lệ 0,4 % diện tích đất công cộng là các bãi rác, trạm xử lý nước thải phân bố trên địa bàn tỉnh.

+ Đất công trình công cộng khác với diện tích 0,1 ha.

Đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng diện tích là 1.639,6 ha tăng 515,7 ha so với kỳ thống kê đất đai năm 2021. Do trước đây thống kê là đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất chuyên dùng, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối nay thống kê lại đúng hiện trạng là đất bằng chưa sử dụng. Nguyên nhân do thực hiện các kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng đất bãi bồi của UBND các huyện, thị xã, thành phố: An Phú, Chợ Mới, Châu Phú, Phú Tân, Châu Đốc, Tân Châu.

Việc sử dụng đất theo quyết định giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Theo kết quả thống kê năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 0,63 ha đất đã được giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện là Bệnh viện Đa khoa Lê Minh trên địa bàn thành phố Long Xuyên (chuyển từ đất trồng cây lâu năm qua đất xây dựng cơ sở y tế là 6.279,2 m2).

Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 2 tháng 5 năm 2023
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ
Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
Công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố đơn vị được chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân
Xem thêm>
TIN VIDEO
Thống kê truy cập

Đang truy cập : 69

Lượt truy cập : 5079855

Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác

Chung nhan Tin Nhiem Mang