Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"

a) Hiệu quả khai thác, sử dụng

- Nguồn nước trên địa bàn tỉnh An Giang hiện đang được khai thác, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu trong nông nghiệp, chăn nuôi, cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp, giao thông vận tải thủy, bảo vệ đời sống động vật hoang dã, bảo tồn cảnh quan sông nước,…

- Với đặc điểm địa lý thuận lợi là có 02 sông chính chảy qua nên nguồn nước mặt dồi dào quanh năm, từ đó việc khai thác, sử dụng nước cho các mục tiêu nói trên hầu như không ảnh hưởng đáng kể đến trữ lượng nước và chế độ dòng chảy trên các hệ thống sông rạch.

Tuy nhiên, do quy hoạch tài nguyên nước chưa được hoàn thành để phục vụ công tác quản lý, tình hình đầu tư công trình xử lý nước thải hầu như chưa được thực hiện (ngoài trự các doanh nghiệp chế biến thủy sản, một số bệnh viện) nên chất lượng nước mặt hiện đang bị suy giảm đáng kể do nước thải sinh hoạt, công nghiệp, nước thải từ các ao/hầm nuôi trồng thủy sản, nước chảy tràn qua các làng bè nuôi cá, các bãi rác, các vùng đất canh tác nông nghiệp, nước thải vệ sinh chuồng trại chăn nuôi hiện đang là những nguồn gây ô nhiễm môi trường nước. Các hoạt động giao thông vận tải thủy và du lịch sông nước cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường nước do dầu nhớt và các chất thải sinh hoạt nói chung.

b) Thực hiện công tác quản lý

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang được thành lập từ năm 2003 được bổ sung nhiều chức năng, nhiệm vụ so với Sở Địa chính trước đây. Trong đó, có nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, để thực hiện công tác tài nguyên nước về cơ bản nhân lực được bố trí thuộc phòng Khoáng sản và Tài nguyên Nước, các huyện đã thành lập phòng Tài nguyên và Môi trường. Phòng Khoáng sản và Tài nguyên Nước hiện tại đã được bố trí cơ bản nguồn nhân lực để thực hiện các chức năng quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Đối với các phòng Tài nguyên và Môi trường ở các huyện, thành phố, công tác quản lý tài nguyên nước được giao cho phòng nhưng nhìn chung chưa có cán bộ chuyên trách.

Nhìn chung công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang đã và đang kiện toàn bộ máy từ cấp tỉnh, huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ nhà nước về tài nguyên nước. Bên cạnh đó, nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với công tác quản lý nói chung và công tác quản lý tài nguyên nước nói riêng trong tỉnh nên UBND tỉnh đã và đang có những chỉ đạo sát sao Sở tài nguyên và Môi trường tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho các cán bộ, tăng cường đào tạo và chuyển giao kinh nghiệp giữa các ngành, giữa các địa phương.

Đến nay trên địa bàn tỉnh An Giang chưa thực hiện hoàn thành Quy hoạch tài nguyên nước để quản lý, phân bổ, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên nước. Tuy nhiên, những năm qua tỉnh đã đầu tư thực hiện hoàn thành các dự án điều tra cơ bản về tài nguyên nước, làm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý gồm:

- “Dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn toàn tỉnh”, qua đó đã đánh giá được sơ bộ trữ lượng, chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh, làm co sở cho việc quy hoạch, phân bổ, sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

- “Dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh An Giang”, qua đó đã đánh giá được tổng thể việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh, từ đó sẽ là cơ sở để lập quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020.


Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 2 tháng 5 năm 2023
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ
Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
Công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố đơn vị được chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân
Xem thêm>
TIN VIDEO
Thống kê truy cập

Đang truy cập : 50

Lượt truy cập : 5079765

Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác

Chung nhan Tin Nhiem Mang