Tuyển dụng nhân sự

STT Nội dung
1 Thông báo về việc thay đổi thời gian triệu tập thí sinh đủ điều kiện vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022
2 Ban hành Nội quy phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất trục thuộc STNMT
5 Tiếp tục nhận Phiếu dự tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường năm 2022
6 Thông báo kết quả sát hạch tiếp nhận vào viên chức năm 2022
7 Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển tiếp nhận viên chức của Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022
8 Thông báo Kết quả điều kiện dự tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2 xét tuyển tiếp nhận viên chức của Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022
9 Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc năm 2022 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường
10 Mẫu đơn Đăng ký dự tuyển theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP