Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An GiangTải về
Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 11: Trang thiết bị văn phòng Ban quản lý dự án thuộc dự án Tải về
Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 28: Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh (Mã gói thầu: VILG-G-AGI-04) Theo Hợp đồng thỏa thuận khung số 01/HĐ-VILG-FrA04Tải về
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và dự định trao hợp đồng Gói thầu số 28: Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh(Mã gói thầu: VILG-G-AGI-04) Theo Hợp đồng thỏa thuận khung số 01/HĐ-VILG-FrA04Tải về
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 28: Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh (Mã gói thầu: VILG-G-AGI-04) Theo Hợp đồng thỏa thuận khung số 01/HĐ-VILG-FrA04 Tải về
Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 27: Hệ thống xếp hàng tự động và đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng (Mã gói thầu: VILG-G-AGI-03.1) Theo Hợp đồng thỏa thuận khung số 01/HĐ-VILG-FrA03Tải về
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và dự định trao hợp đồng Gói thầu số 27: Hệ thống xếp hàng tự động và đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng (Mã gói thầu: VILG-G-AGI-03.1) Theo Hợp đồng thỏa thuận khung số 01/HĐ-VILG-FrA03Tải về
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 27: Hệ thống xếp hàng tự động và đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng (Mã gói thầu: VILG-G-AGI-03.1) Theo Hợp đồng thỏa thuận khung số 01/HĐ-VILG-FrA03Tải về
Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá mua sắm đấu thầu thứ cấp theo thỏa thuận khung Gói thầu số 28: Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh (Mã gói thầu: VILG-G-AGI-04)Tải về
Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá mua sắm đấu thầu thứ cấp theo thỏa thuận khung Gói thầu số 27: Hệ thống xếp hàng tự động và đáng giá chất lượng phục vụ khách hàng (Mã gói thầu: VILG-G-AGI-03.1)Tải về
Page 1 of 5 (42 items)
Prev
1
2
3
4
5
Next
Kế hoạch Chi tiết thực hiện các hoạt động của Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (328/KH-BQLDAVILG ngày 12/04/2022)Tải về
Kế hoạch Truyền thông Phát Triển dân tộc thiểu số (133/KH-BQLDAVILG ngày 06/10/2020)Tải về
Điều chỉnh Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số dự án (236/QĐ-UBND ngày 14/2/2022)Tải về
Thành lập nhóm tư vấn cộng đồng tỉnh An Giang (1995/QĐ-UBND ngày 24/8/2020)Tải về
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 (1798/QĐ-UBND ngày 30/7/2020)Tải về
Page 1 of 2 (6 items)
Prev
1
2
Next
 • Điện thoại: 02963.853026

  Email: vilgangiang@gmail.com.

  Địa chỉ liên hệ: Số 837 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Châu Đốc, tỉnh An GiangTải về
Tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai An GiangTải về
Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai", vay vốn Ngân hàng Thế giớiTải về
Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án (3215/QĐ-UBND ngày 27/10/2017)Tải về
Phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2019 (1855/QĐ-UBND ngày 31/7/2019)Tải về
Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư; điều chỉnh kế hoạch tổng thể giai đoạn 2017 - 2022 (1854/QĐ-UBND ngày 31/7/2019)Tải về
Phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2020 (585/QĐ-UBND ngày 18/3/2020)Tải về
Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư; điều chỉnh kế hoạch tổng thể giai đoạn 2017 - 2022 (584/QĐ-UBND ngày 18/3/2020)Tải về
Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện, thị xã, thành phố: Phú Tân, Thoại Sơn, Tân Châu, Long Xuyên, An Phú, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành (2080/QĐ-UBND ngày 1/9/2020)Tải về
Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 huyện, thành phố: Long Xuyên, An Phú, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành (1494/QĐ-UBND ngày 29/6/2020)Tải về
Page 1 of 2 (18 items)
Prev
1
2
Next
 • Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập nhằm đảm bảo rằng tất cả các thắc mắc khiếu nại của người dân về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thông tin đất đai của hộ gia đình, cá nhân đều được tiếp nhận và giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng. Người dân có thể gửi bất kì câu hỏi nào đến các cơ quan chức năng để được giải đáp. Ngoài ra, họ không phải trả bất kì loại phí nào liên quan đến thủ tục giải quyết khiếu nại, kể cả việc đưa các khiếu nại đó lên Tòa án. Chi phí này (nếu có) sẽ do dự án chi trả.

  Người khiếu nại thực hiện khiếu nại bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận sẽ hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

  Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập theo Luật Khiếu nại số 02/11/QH13 và các quy định về khiếu nại tại Nghị định 75/2012/ND-CP ngày 20/11/2012 và các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới.

  A. Các cấp độ giải quyết khiếu nại như sau:

  1. Cấp UBND phường/xã (Điều 28 và Điều 32 Luật khiếu nại 2011).

  Người khiếu nại có thể gửi đơn khiếu nại hoặc trình bày miệng khiếu nại của mình với cán bộ ở bộ phận một cửa của UBND phường/xã. Thành viên bộ phận một cửa của UBND phường/xã có trách nhiệm trình lên lãnh đạo phường/xã các khiếu nại này để được giải quyết. Chủ tịch UBND phường/xã sẽ tổ chức gặp gỡ riêng người khiếu nại để giải quyết. Thời gian để giải quyết khiếu nại là trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại.

  2. Cấp UBND quận/huyện (Điều 28 và Điều 32 Luật khiếu nại 2011).

  Nếu sau 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại người khiếu nại không nhận được trả lời của UBND phường/xã, hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của họ, người khiếu nại có quyền gửi đơn đến UBND quận. UBND quận sẽ có 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại để giải quyết vụ việc.

  3. Cấp UBND tỉnh.

  Nếu sau 30 ngày kể từ ngày khiếu nại được tiếp nhận mà người khiếu nại không nhận được trả lời của UBND cấp quận/huyện, hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của họ, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến UBND tỉnh, đơn khiếu nại được gửi kèm các quyết định giải quyết khiếu nại tại cấp quận/huyện để được xem xét giải quyết. UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu nại. UBND tỉnh chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết.

  4. Cấp tòa án

  Nếu sau 45 ngày kể từ ngày khiếu nại được tiếp nhận mà người khiếu nại không nhận được trả lời của UBND huyện/tỉnh, hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của họ, thì người khiếu nại có quyền khiếu kiện ra tòa án cấp huyện/tỉnh để được xem xét giải quyết. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.

  Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi đến người khiếu nại và các bên liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các cấp, nơi khiếu nại được giải quyết. Sau 03 ngày đối với quyết định giải quyết khại nại tại cấp phường, sau 7 ngày đối với quyết định giải quyết khiếu nại tại cấp quận/huyện/tỉnh.

Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
Rà soát, thực hiện xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
Bàn giao sản phẩm Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện sau khi được phê duyệt
Công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố đơn vị được chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân
Xem thêm>
TIN VIDEO
Thống kê truy cập

Đang truy cập : 31

Lượt truy cập : 4954443

Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác

Chung nhan Tin Nhiem Mang