Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
 Tìm kiếm văn bản
Loại văn bản:
v
Lĩnh vực:
v
Văn bản chỉ đạo điều hành: https://vpdt.angiang.gov.vn/cong-khai-van-ban-an-giang?id=1365
Mặc định hiển thị: 100 văn bản mới nhất
STT
Số VB
Tên văn bản
Tập tin
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Người ký
1719/QÐ-BTNMTPhê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021Tải văn bản24/03/202324/03/2023Lê Minh Ngân
2185/KH-UBNDKế hoạch Hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao điện thoại di động thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An GiangTải văn bản15/03/202315/03/2023Trần Anh Thư
301/2023/TT-BTNMTThông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanhTải văn bản13/03/202312/09/2023Võ Tuấn Nhân
4229/QÐ-UBNDBan hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”Tải văn bản01/03/202301/03/2023Nguyễn Thanh Bình
5132/KH-UBNDTriển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảmTải văn bản28/02/202328/02/2023Nguyễn Thanh Bình
613/KH-STNMTKế hoạch Tổ chức phong trào thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang năm 2023Tải văn bản14/02/202314/02/2023Nguyễn Việt Trí
7 110/QÐ-UBNDBan hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Tải văn bản07/02/202307/02/2023Trần Anh Thư
807/2023/TT-BTCQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm địnhTải văn bản02/02/202320/03/2023Cao Tuấn Anh
902/2023/NÐ-CPQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nướcTải văn bản01/02/202320/03/2023Trần Hồng Hà
1001/2023/QÐ-TTgVề việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19Tải văn bản31/01/202331/01/2023Lê Minh Khái
1106/2023/TT-BTCSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcTải văn bản31/01/202320/03/2023Võ Thành Hưng
1207/NQ-CPVề giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19Tải văn bản30/01/202330/01/2023Lê Minh Khái
1377/QÐ-UBNDBan hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh An GiangTải văn bản18/01/202318/01/2023Nguyễn Thanh Bình
1425/KH-UBNDKế hoạch Triển khai Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, trên địa bàn tỉnh An GiangTải văn bản17/01/202317/01/2023Nguyễn Thanh Bình
1503/2023/QÐ-UBNDBan hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An GiangTải văn bản17/01/202330/01/2023Nguyễn Thanh Bình
1652/QÐ-BTNMTBan hành Chương trình hành động của Ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023Tải văn bản12/01/202312/01/2023Trần Hồng Hà
1702/2023/TT-BTCSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúaTải văn bản06/01/202320/02/2023Võ Thành Hưng
1802/QÐ-UBNDBan hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ Chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An GiangTải văn bản03/01/202303/01/2023Nguyễn Thị Minh Thúy
19111/2022/NÐ-CPNghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lậpTải văn bản30/12/202222/02/2023Phạm Bình Minh
201622/QÐ-TTgPhê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Tải văn bản27/12/202227/12/2022Vũ Đức Đam
211623/QÐ-TTgPhê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"Tải văn bản27/12/202227/12/2022Phạm Minh Chính
22104/2022/NÐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ côngTải văn bản21/12/202201/01/2023Vũ Đức Đam
2319/2022/TT-BTNMTBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lýTải văn bản19/12/202206/02/2023Trần Quý Kiên
2420/2022/TT-BTNMTBan hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đấtTải văn bản19/12/202206/02/2023Lê Minh Ngân
2599/2022/NÐ-CPVề đăng ký biện pháp bảo đảmTải văn bản30/11/202215/01/2023Phạm Bình Minh
261478/QÐ-TTgBan hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"Tải văn bản28/11/202228/11/2022Phạm Bình Minh
272856/QÐ-UBNDCông bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần và lộ trình tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh An GiangTải văn bản24/11/202224/11/2022Nguyễn Thanh Bình
2818/2022/TT-BTNMTQuy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc giaTải văn bản21/11/202209/01/2023Lê Công Thành
2917/2022/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thảiTải văn bản15/11/202215/02/2023Lê Công Thành
3016/2022/TT-BTNMTBan hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000Tải văn bản13/11/202230/12/2022Nguyễn Thị Phương Hoa
Page 1 of 4 (100 items)
Prev
1
2
3
4
Next
Rà soát, thực hiện xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
Bàn giao sản phẩm Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện sau khi được phê duyệt
Thông báo mất giấy chứng nhận đã cấp cho của bà Nguyễn Thị Trang
Công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố đơn vị được chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân
Xem thêm>
TIN VIDEO
Thống kê truy cập

Đang truy cập : 33

Lượt truy cập : 4948431

Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác

Chung nhan Tin Nhiem Mang